ZASADY REKLAMACJI, ZWROTÓW TOWARU I PALETZasady składania reklamacji


W celu złożenia reklamacji towaru, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie jego skanu na adres reklamacje@sig.pl. Możliwe jest również dokonanie reklamacji bezpośrednio w oddziale SIG. Klient o decyzji zostanie poinformowany drogą mailową.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji towarów znajdują się w Regulaminie Platformy B2B SIG.PL.

>>Formularz reklamacyjny


Zasady zwrotu palet


Zwrot palet wielokrotnego użytku przyjmowany jest wyłącznie w nieprzekraczającym terminie do 180 dni. Palety zwrócone po upływie tego terminu nie zostaną przyjęte/rozliczone.