STRATEGIA I ZACHOWANIA


Jesteśmy liderem na rynku. To, co nas wyróżnia, to wizja, misja i zachowania. Wyznaczają standard naszej działalności, wzmacniają markę i jednocześnie tworzą unikalne środowisko pracy, wspólne dla nas wszystkich.Strategia Trwałego Wzrostu

Nasza Strategia Trwałego Wzrostu opiera się na 7 głównych filarach.
Jej skuteczne wdrażanie wymaga od nas działania elastycznego, odważnego i wyróżniającego się na rynku.


Nasze kluczowe zachowania

Jesteśmy dużą międzynarodową organizacją. Zachowania to wspólny język, który pozwala nam się porozumieć pomiędzy kulturami, narodami. A także miedzy sobą, wewnątrz poszczególnych Spółek Grupy SIG.

Jesteśmy różni, ale zachowania, czyli wspólny sposób postępowania, co do którego wszyscy jesteśmy przekonani, pozwalają nam na współpracę i porozumiewanie się na co dzień.

Aby skutecznie wdrażać naszą strategię niezbędne są elastyczność, odwaga i pozytywne wyróżnianie się na rynku – nasze zachowania.