STRATEGIA I ZACHOWANIA

Jesteśmy liderem na rynku. To, co nas wyróżnia, to wizja, misja i zachowania. Wyznaczają standard naszej działalności, wzmacniają markę i jednocześnie tworzą unikalne środowisko pracy, wspólne dla nas wszystkich.

Strategia Trwałego Wzrostu

Nasza Strategia Trwałego Wzrostu opiera się na 7 głównych filarach.

Bądź śmiały

Bądź elastyczny i zwinny

Wyróżniaj się

Jej skuteczne wdrażanie wymaga od nas działania elastycznego, odważnego i wyróżniającego się na rynku.

Nasze kluczowe zachowania

Jesteśmy dużą międzynarodową organizacją. Zachowania to wspólny język, który pozwala nam się porozumieć pomiędzy kulturami, narodami. A także miedzy sobą, wewnątrz poszczególnych Spółek Grupy SIG.
Jesteśmy różni, ale zachowania, czyli wspólny sposób postępowania, co do którego wszyscy jesteśmy przekonani, pozwalają nam na współpracę i porozumiewanie się na co dzień.

Bądź śmiały

Działaj z ambicją
i determinacją

Bądź elastyczny i zwinny

Szukaj różnorodnych rozwiązań i wprowadzaj zmiany

Wyróżniaj się

Rozwijaj siebie i innych,
aby się doskonalić

Aby skutecznie wdrażać naszą strategię niezbędne jest elastyczność, odwaga i pozytywne wyróżnianie się na rynku – nasze zachowania.

Jako Grupa SIG przyjęliśmy pięć zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, ponieważ czujemy odpowiedzialność za naszą planetę i chcemy podejmować działania związane z jej ochroną.

Zobowiązaliśmy się być:

  • liderem w bezpieczeństwa pracy w dystrybucji materiałów budowlanych,
  • preferowanym pracodawcą wśród dystrybutorów materiałów budowlanych,
  • firmą współpracującą z producentami i klientami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz ilości odpadów w całym łańcuchu dostaw,
  • firmą z zerową ilością odpadów na wysypiskach do 2025 r.,
  • firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla netto najpóźniej do 2035 r.

Działania wynikające ze strategii omawiamy na wewnętrznych konferencjach i spotkaniach managerów SIG. W trakcie Konferencji Menadżerów SIG 2022 pracowaliśmy nad strategią SIG Polska.

Jeśli chcesz pracować z nami, zapoznaj się z naszą stroną ofert pracy może to właśnie Ciebie szukamy!

Bieżące informacje z naszej firmy oraz na temat naszych działań znajdziesz również na naszym profilu Linkedin.

width="100%">
O firmie