RÓŻNORODNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I WŁĄCZANIE

STRONA W PROCESIE ZMIAN - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Regularnie podejmujemy działania na rzecz promowania różnorodności i dobrostanu w miejscu pracy, zaliczają się do nich głównie:

 • Wdrożenie procedur określających nasze zobowiązania wraz z testami wiedzy
 • Regularne działania popularyzujące tematykę dobrostanu i różnorodności prowadzone na wewnętrznej dedykowanej grupie, współpracę z zewnętrznym dostawcą, współprace z fundacjami
 • Zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy - budowanie Zespołu E-commerce SIG, w którym istotną rolę odgrywa Zespół Contact Center, stawiając na aktywną politykę włączania do obowiązków zawodowych pracowników z niepełnosprawnością
 • Wdrożenie dedykowanej platformy dla nowych pracowników
 • Przejrzysty proces rekrutacji opisany na naszej stronie
 • Udzielanie informacji zwrotnej na temat procesu rekrutacji wszystkim kandydatom i kandydatkom
 • Organizacja inicjatyw charytatywnych i podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie
 • Konsultowanie działań z pracownikami w trakcie dedykowanych spotkań
 • Regularne prowadzenie badań zaangażowania pracowników
 • Oferowanie możliwości przystąpienia do prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego

W SIG Polska realizujemy strategię Grupy SIG plc, która została sformułowana w roku 2022 przez Forum DEI i zaakceptowana przez Zarząd Grupy.

Nasze cele i strategia wyznaczają kierunek naszych działań dążymy do:

 • Bycia pracodawcą pierwszego wyboru w branży dystrybucji materiałów budowlanych
 • Tworzenia środowiska pracy wspierającego dobrostan pracownika
 • Tworzenia włączającej kultury organizacyjnej, wspierającej różnorodność
 • Budowania świadomości znaczenia zdrowia wśród pracowników SIG

Jako międzynarodowy pracodawca, doceniamy różnorodność naszych pracowników i korzyści, jakie przynosi ona w osiąganiu naszych celów. W SIG wszyscy są mile widziani i tak samo ważni, niezależnie od płci, pochodzenia, narodowości, koloru skóry, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu zdrowia czy przekonań religijnych. Dążymy do stworzenia sprawiedliwego i integracyjnego środowiska pracy, umożliwiającego wszystkim pracownikom wnoszenie indywidualnego i cennego wkładu w działalność firmy.

Nasze działania na rzecz promowania różnorodności i dobrostanu w miejscu pracy kierujemy zarówno do naszych obecnych pracowników, nowych pracowników jak i kandydatów oraz społeczności, w których działamy. Działania podejmujemy wewnętrznie i zewnętrznie. Chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru w branży budowlanej, dlatego też regularnie podejmujemy działania, których celem jest zatrudnianie, utrzymywanie i rozwijanie najlepszych pracowników na rynku.

Skuteczność naszych działań potwierdzają liczne nagrody m.in.: Great Place to Work 2023, Lidera Społecznej Odpowiedzialności 2022, Eko Firma 2022, Best E-commerce B2B 2022, Builder super power 2022.

alt_text

Otrzymaliśmy certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

alt_text

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności

W 2023 roku zostaliśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności z Forum Odpowiedzialnego Biznesu - najdłużej działająca (już od ponad 22 lat) i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej. Celem Karty jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego.

Proces rekrutacji i zatrudnienia

W 2016 roku rozpoczęliśmy aktywne zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Od początku budowania Zespołu E-commerce SIG, w którym istotną rolę odgrywa Zespół Contact Center, postawiliśmy na aktywną politykę włączania do obowiązków zawodowych pracowników z niepełnosprawnością. Z naszej perspektywy niepełnosprawność absolutnie nie dyskwalifikuje w byciu specjalistą. W SIG bardzo cenimy pracowników z niepełnosprawnościami ze względu na ich wysokie kompetencje, zaangażowanie i lojalność Rekrutujemy, rozwijamy i zatrzymujemy talenty w oparciu o umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie, wyniki, zachowania i osiągnięcia, przy zastosowaniu jasno określonych, sprawiedliwych i akceptacyjnych kryteriów. Każdy z kandydatów aplikujących w naszej rekrutacji otrzymuje informacje zwrotną na temat swojej aplikacji po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Do naszych formularzy rekrutacyjnych dodaliśmy możliwość odtworzenia ich w standardzie WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Działania edukacyjne – Różnorodność, sprawiedliwość i włączenie:

Prowadzimy działania edukacyjne, na naszej Grupie dla wszystkich pracowników na Workplace w ramach naszego Programu „Zdrowie Pracownika” zamieszczając posty nawiązujące do tematyki różnorodnego i włączającego środowiska pracy. Dodatkowo każdy nasz post zamieszczany w ramach programu ”Zdrowie Pracownika” zawiera opis grafiki z myślą o osobach z niepełnosprawnością narządu wzroku a także tłumaczenie w języku angielskim z myślą o osobach niepolskojęzycznych.

alt_text

Publikowane przez nas materiały edukacyjne dla wszystkich pracowników dotyczą między innymi:

 • komunikacji alternatywnej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • naszych procedur związanych z tematyką różnorodności i akceptacji
 • tematycznych świąt (na przykład: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii)
 • roli wsparcia społecznego
 • doceniania pracowników
 • błędów poznawczych
 • stresu mniejszościowego

Łącznie na naszych wewnętrznych mediach społecznościowych od 16.08.2021 opublikowaliśmy ponad 600 postów na naszej wewnętrznej dedykowanej grupie łącznie: zostały wyświetlone ponad 45 900 razy, otrzymały ponad 2 300 pozytywnych reakcji oraz zostały skomentowane ponad 400 razy.

W ramach Światowego miesiąca świadomości różnorodności (październik 2022) prowadziliśmy działania edukacyjno-informacyjne na temat różnorodności. Zorganizowaliśmy wraz z Fundacją dwa webinary dla pracowników „Wprowadzenie do neuroróżnorodności”.

W grudniu 2022 rozpoczęliśmy wdrożenie Platformy od zewnętrznego niezależnego dostawcy dla wszystkich pracowników, łączącej tematykę dobrostanu oraz różnorodności. W ramach Platformy pracownicy mają możliwość udziału w wybranych przez siebie webinarach z różnorodnych obszarów (m.in.: rozwoju zawodowego, budowania relacji, dobrostanu finansowego, zdrowia fizycznego, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zespołami), posłuchania nagrań wydarzeń oraz podcastów (krótkich kursów psychoedukacyjnych). Dodatkowo nasi pracownicy mają możliwość kontaktu przez czat ze specjalistami (w ramach współpracy z zewnętrznym dostawcą), aby uzyskać dopasowane do nich oraz indywidualne wsparcie. Pracownicy mają możliwość kontaktu z: psychologiem, doradcą prawnym, ekspertem finansowym, psychodietetykiem, psychologiem dziecięco – młodzieżowym, mentorem biznesu, seksuologiem oraz psychoterapeutą par. Z myślą o osobach bliskich naszym pracownikom, wybraliśmy dostawcę Platformy, który pozwala każdemu z naszych pracowników na zaproszenie do korzystania z Platformy jednej wybranej przez siebie osoby. Na naszej wewnętrznej Grupie dedykowanej promowaniu różnorodności i dobrostanu regularnie promujemy wydarzenia organizowane na Platformie od zewnętrznego niezależnego dostawcy dotyczące tematyki dobrostanu i różnorodności.

alt_text

Tworzymy różnorodne środowisko pracy zatrudniając ponad 800 pracowników:

alt_text
alt_text
 • Na dzień 24.02.2023 średni staż pracy w SIG wynosił około 9 lat
 • Na dzień 31.12.2022 zatrudnialiśmy 23 osoby z niepełnosprawnością
 • Na dzień 31.12.2022 w SIG Polska około 32 % pracowników to kobiety
 • Na dzień 31.12.2022 na stanowiskach kierowniczych pracowały 54 kobiety (37 %) i 91 mężczyzn (63 %)
 • W 2022 roku w Sprzedaży Wewnętrznej pracują głównie kobiety. Na dzień 31.12.2022 Spośród Sprzedawców Wewnętrznych 75 % to kobiety, na stanowisku Kierownik Sprzedaży Wewnętrznej kobiety to 83 %, a w przypadku stanowiska Sprzedawca Wewnętrzny Logistyk – 62 %
 • Na dzień 31.12.2022 około 84 % osób pracujących na stanowiskach Sprzedaży Zewnętrznej to mężczyźni
 • Na dzień 31.12.2022 nasi pracownicy są w wieku od 20 do 76 lat
 • Na dzień 31.12.2022 w Centrali pracowało 56 % kobiet i 44 % mężczyzn

Działania kreujemy razem z pracownikami

Nasze działania podejmowane w ramach tworzenia różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego środowiska pracy oraz związane z dobrostanem pracowników konsultujemy oraz omawiamy z wewnętrzną Grupą Fokusową – stworzoną z osób zainteresowanych powyższą tematyką w sposób szczególny. W trakcie spotkań prezentujemy także wiedzę z obszaru DEI oraz Wellbeing, która ma wspierać dodatkowe poszerzanie kompetencji naszych pracowników z powyższych zakresów. Głównymi z celów utworzonej Grupy Fokusowej są: wspieranie promowanie i kreowanie propozycji działań związanych w promowaniem zdrowia i dobrostanu; wspieranie, promowanie i kreowanie propozycji działań związanych z tworzeniem różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego środowiska pracy; angażowanie się w tworzenie zróżnicowanego i włączającego środowiska pracy. W 2023 roku w Badaniu Zaangażowania Pracowników, w którym wzięło udział 88% pracowników:

 • 69% wybiera dwie (na dwie możliwe do wyboru) emocje pozytywne w pytaniu jak czuje się w pracy w SIG
 • 81% uważa że manager przekazuje im konstruktywne informacje zwrotne
 • 92% czuje się bezpiecznie w pracy
 • 73% uważa że organizacja dba o nich
 • 70% uważa że jest wspierana i szanowana ze względu na bycie autentycznym w pracy

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką jest zdrowie informujemy naszych pracowników, że nasze działania nie mają charakteru konsultacji medycznych oraz rekomendujemy w sytuacji pytań lub wątpliwości korzystanie z konsultacji medycznych oraz pomocy lekarza.

alt_text

Wdrożone procedury:

Wdrożyliśmy Procedury, mające określać nasze zobowiązania w tym zakresie:

Nasi wszyscy pracownicy odbywają także szkolenie, kończące się testem wiedzy z naszej Procedury dotyczącej różnorodności i akceptacji. Do stycznia 2023 - 93,25% pracowników ukończyło pozytywnie test z Procedury zdrowia i dobrostanu psychicznego pracowników oraz 93,25% z Procedury różnorodności i akceptacji.

To co sprawia, że SIG jest wyjątkowym miejscem pracy, to regularne i zaplanowane działania, wspierające zarówno naszych pracowników jak i realizację naszej strategii. Wierzymy, że dla kształtowania kultury zaangażowania i współpracy potrzebne są regularne działania, tworzące nawyki i kształtujące postawy na wszystkich szczeblach organizacji, m.in. poprzez udział w formach rozwojowych, komunikację wewnętrzną oraz interdyscyplinarne zespoły projektowe.

Raport płac ze względu na płeć

W SIG PLC spełniamy wymóg publikowania przez brytyjskich pracodawców kluczowych wskaźników różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić równe szanse i wierzymy, że dane dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn będą cennym narzędziem pomagającym nam skoncentrować naszą uwagę na rozwijaniu zróżnicowanych zespołów.

Raport roczny

Nasz raport roczny znajdziesz tutaj.

Wszystkie raporty SIG plc znajdziesz tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostaliśmy laureatem nagrody głównej w konkursie "Krakowski Pracodawca Roku 2022" organizowanym corocznie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Inicjatywa ma na celu wyróżnić pracodawców, którzy szanują pracowników, dbają o ich rozwój, są wrażliwi społecznie i stawiają na budowanie wielokulturowej organizacji. Nagroda została przyznana za politykę zatrudnienia otwartą na pracowników, zapewniającą jak najlepsze warunki pracy, a także zorientowaną na ich potrzeby oraz rozwój zawodowy i osobisty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej o przyznanych nagrodach firmie SIG przeczytasz na naszej stronie „Nagrody i wyróżnienia”

Rekrutujemy, rozwijamy i zatrzymujemy talenty w oparciu o umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie, wyniki, zachowania i osiągnięcia, przy zastosowaniu jasno określonych, sprawiedliwych i akceptacyjnych kryteriów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu rekrutacji w SIG odwiedź naszą stronę.

Jeśli chcesz pracować z nami, zapoznaj się z naszą stroną ofert pracy może to właśnie Ciebie szukamy!

Użyta męska forma osobowa w naszych ogłoszeniach o pracę nie oznacza chęci zatrudnienia jedynie osób identyfikujących się jako mężczyźni. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów i kandydatki niezależnie od: płci, pochodzenia, narodowości, koloru skóry, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, sposobu odbioru rzeczywistości, różnorodności neurologicznej, stanu zdrowia czy przekonań religijnych. Zapraszamy do aplikowania na nasze oferty!

Bieżące informacje z naszej firmy oraz na temat naszych działań znajdziesz również na naszym profilu Linkedin
https://www.linkedin.com/company/sig-sp.-z-o.o./.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:

width="100%">
O firmie