SIG logo
KONTAKT

INFOLINIA SIG

Tel.: 123 409 408

E-mail: kontakt@sig.pl

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00

SIEDZIBA FIRMY

SIG Sp. z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków
GPS: N 50° 1′ 38″, E 19° 57′ 46″

BIURO ZARZĄDU

+48 12 298 48 00

SIG Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000135964, Kapitał zakładowy 33.034.000 zł, Rachunek Bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 65 1030 1188 0000 0000 5983 0200, NIP 679-27-40-424, REGON 356579493, BDO 000052650.

Oświadczamy, że SIG sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1649 obowiązujący od 01 stycznia 2020 roku.

🔎ZNAJDŹ ODDZIAŁY W WOJEÓDZTWACH
mapa_pl

Firma SIG posiada w Polsce ponad 50 oddziałów, które swoją siecią dystrybucji obejmują cały kraj.