KONTAKT


INFOLINIA SIG
tel. 123 409 408
e-mail: kontakt@sig.pl
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

SIEDZIBA FIRMY

SIG Sp. z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków
GPS: N 50° 1′ 38″, E 19° 57′ 46″

BIURO ZARZĄDU
tel: +48 12 254 59 01, +48 12 254 59 02
fax: 12 260 39 50SIG Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000135964, Kapitał zakładowy 33.034.000 zł, Rachunek Bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 65 1030 1188 0000 0000 5983 0200, NIP 679-27-40-424, REGON 356579493, BDO 000052650.