heder body
ROZWÓJ PRACOWNIKA

STRONA W PROCESIE ZMIAN - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Inwestujemy w rozwój pracowników m.in. poprzez:

 • szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników SIG
 • regularne organizowanie szkoleń produktowych dla wszystkich zainteresowanych zwiększaniem wiedzy z zakresu produktów – specjalistycznych materiałów budowlanych
 • webinary dla wszystkich zainteresowanych pracowników z platformy e-commerce
 • realizację warsztatów dotyczących Ról Zespołowych w oparciu o Metodologię Belbina®, które przyczyniają się do większej świadomości i satysfakcji z komunikacji wśród naszych pracowników
 • szkolenie managerów z prowadzenia rozmów okresowych
 • regularne rozmowy okresowe, w trakcie których określane są wraz z pracownikiem cele oraz obszary do rozwoju
 • gry zespołowe uczące kompetencji przydatnych w pracy na co dzień m.in. technik sprzedaży i negocjacji
 • szkolenia z zakresu Ratownictwa Medycznego - Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem czynności ratowniczych podczas wypadku drogowego
 • szkolenia z zakresu Prawidłowego rozmieszczania i mocowania ładunku podczas transportu
 • szkolenia z Bezpiecznej jazdy

Inwestowanie w naszych ludzi i możliwości

Wierzymy, że rozwój naszych pracowników jest niezbędny zarówno dla nich samych, jak i dla naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że pracownicy są ambasadorami, którzy budują relacje z klientem, wpływając na wizerunek firmy.

Rozwój naszych pracowników został wpisany w cele strategiczne SIG.

Strategia Rozwoju SIG wynika z przekonania, że kluczowe dla efektywności biznesu jest tworzenie kultury angażującej pracowników.

Niezmiernie ważne jest dla nas indywidualne podejście do pracownika, budowanie relacji i długoterminowej współpracy opartej na zaufaniu. Nasze działania na rzecz budowania długotrwałej współpracy potwierdza średnia długość stażu pracy pracowników – ponad 9 lat.

Z indywidualnego podejścia do pracowników, wynikają programy rozwojowe oraz portfolio szkoleniowe, umożliwiające pracownikom rozwijanie swoich talentów w różnorodnych kierunkach, uwzględniające ich możliwości i aspiracje.

Dlatego też zapraszamy naszych pracowników na szkolenia tradycyjne, jak i wykorzystujące też nowoczesne metody np. grywalizację.

Naszym celem i wyzwaniem jest zapewnienie pracownikom takich samych możliwości dostępu do wszystkich działań rozwojowych oraz związanych z promowaniem dobrostanu i różnorodności w organizacji.

alt_text

W 2014 roku programem coachingu menedżerskiego rozpoczęliśmy nowy rozdział w zarządzaniu SIG, a tym samym budowę fundamentów kultury zaangażowania, zakładając, że coaching to specyficzna forma relacji, oparta na procesach uczenia się, stwarzająca warunki do nauki, rozwoju, budząca samoświadomość, wspierająca samodzielność, autonomię oraz budująca motywację, zaangażowanie.

alt_text

Chcemy stwarzań przestrzenie wspólnego doświadczenia dla pracowników. Przykładem takiego doświadczenia są konferencje menedżerskie SIG, które przygotowujemy, dbając o kulturę współpracy, przez pracę w interdyscyplinarnych zespołach. Jest to również świetna okazja do rozpoznania potencjału i talentów. Od 2015 r. realizujemy cykl wydarzeń kulturowych wpływamy na przekonania i działania naszych kolegów i koleżanek. W roku 2022 zaprosiliśmy do pracy nad wyzwaniami wynikającymi ze strategii trwałego wzrostu.

alt_text

Od 2018 realizujemy program rozwojowy, dedykowanego pracownikom sprzedaży SIG w oparciu m.in. o metodologię Mereditha Belbina. W dwudniowym programie, obejmującym udział w grze marżowej, symulującej warunki rynkowe oraz udział w szkoleniu z technik sprzedaży i negocjacji w latach 2018-19 wzięło udział 619 uczestników w trakcie ponad 200 godzin szkoleniowych. Autorski program powstał w oparciu o zewnętrzne licencje i uzyskał bardzo wysokie oceny uczestników, wyrażone w ankietach.

alt_text

Nasi pracownicy regularnie podnoszą swoje kompetencje w trakcie szkoleń produktowych organizowanych wraz z dostawcami materiałów, we wszystkich szkoleniach w 2022 roku wzięło udział 893 uczestników, szkolenia organizowane wraz z dostawcami łącznie trwały około 145 godzin. Szkolenia dotyczyły m.in.: okien dachowych, profili aluminiowych, pomp ciepła, płyt cementowych do fasad wentylowanych, cementów, wełny, produktów dachowych, fasad wentylowanych oraz systemów ociepleniowych.

W 2022 roku nasi pracownicy brali również udział w szkoleniach związanych z wykorzystywanymi narzędziami m.in.: Oferta 2.0, IFS prowadzonych wewnętrznie. Dodatkowo dla pracowników prowadzimy webinary z zakresu e-commerce oraz naszego programu lojalnościowego, w 2022 roku odbyło się 21 webinarów.

W 2022 roku rozpoczęliśmy proces włączania wszystkich pracowników magazynu i transportu w bieżącą komunikację firmową. Nasze działania rozpoczęliśmy od identyfikacji pracowników bez dostępu do komunikacji elektronicznej, oraz przekazywania im telefonów służbowych przy okazji dedykowanego szkolenia.

W 2022 roku rozpoczęliśmy również pracę nad stworzeniem dedykowanych autorskich szkoleń e-learningowych z obszaru suchej zabudowy oraz procedur magazynowych, a także z technik negocjacji i sprzedaży.

alt_text
alt_text

Wdrożenie nowego pracownika – onboarding w SIG:

Powołaliśmy Zespół Architektów Kultury, który od roku 2020 pracuje nad wzmacnianiem naszej kultury zaangażowania opartej na zachowaniach. Rola kilkunastoosobowego projektowego zespołu została zdefiniowana jako: promowanie wspierających kulturę zachowań, prowadzenie Konferencji wspólnie z liderami, przeprowadzanie zmian oraz konsultowanie procesów np. onboarding.

W 2022 roku rozpoczęliśmy wdrażanie dedykowanej spersonalizowanej Platformy wspierającej wdrożenie nowego pracownika. Chcemy jak najszybciej włączać naszych najmłodszych stażem pracowników w działanie organizacji, dbając o to, aby każdy pracownik czuł się włączony w działania SIG oraz znał naszą kulturę organizacyjną. Na platformie każdy z pracowników ma możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami o firmie oraz dostęp do harmonogramu planowanych działań i zadań związanych z wdrożeniem w nową rolę.

Równie w proces wdrożenia nowych pracowników włączyliśmy zapoznanie się z naszymi zachowaniami udostępniając pracownikom: przewodnik pomiaru zachowań oraz 3 filmy animowane opisujące przejawianie się naszych zachowań w praktyce z perspektywy pracownika oraz 3 filmy z perspektywy managera. Od lutego 2023 do korzystania z platformy zaprosiliśmy 79 nowych pracowników.

alt_text

Portfolio szkoleniowe SIG:

Szkolenia:

 • Coaching menadżerski
 • Techniki sprzedaży i negocjacji
 • Zarządzanie zespołem
 • Prowadzenie rozmów okresowych i udzielanie informacji zwrotnej
 • Zarządzanie zmianą i komunikacją w organizacji
 • Zarządzanie czasem
 • Szkolenie Train-to-Trainers: standardy prowadzenia szkoleń i warsztatów
 • Grywalizacja: „Gra marżowa”

Warsztaty:

 • Jak zwiększyć efektywność zespołu?
 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Jak zbudować zaangażowanie w zespole?

Platforma e-learningowa SIG:

Chcąc stale rozwijać dostarczane wewnętrznie możliwości rozwojowe stworzyliśmy własne szkolenia e-learningowe dedykowane pracownikom sprzedaży oraz magazynu i transportu. Dodatkowo pracujemy nad nowymi autorskimi e-learningami. Znajomość produktów, które możemy zaoferować naszym klientom, jest obszarem, w którym stale chcemy się doskonalić.

Przygotowaliśmy platformę e-learningową, która naszym pracownikom pogłębiać w atrakcyjnej formie wiedzę na temat:

 • naszych grup produktowych
 • technik sprzedaży
 • technik negocjacji
 • procedury dla pracowników magazynu i transportu
alt_text
alt_text

Platforma wspierająca dobrostan (i nie tylko)

W grudniu 2022 rozpoczęliśmy wdrożenie Platformy od zewnętrznego niezależnego dostawcy dla wszystkich pracowników, łączącej tematykę dobrostanu oraz różnorodności. W ramach Platformy pracownicy mają możliwość udziału w wybranych przez siebie webinarach z różnorodnych obszarów (m.in.: rozwoju zawodowego, budowania relacji, dobrostanu finansowego, zdrowia fizycznego, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zespołami), posłuchania nagrań wydarzeń oraz podcastów (krótkich kursów psychoedukacyjnych). Dodatkowo nasi pracownicy mają możliwość kontaktu przez czat ze specjalistami (w ramach współpracy z zewnętrznym dostawcą), aby uzyskać dopasowane do nich oraz indywidualne wsparcie. Pracownicy mają możliwość kontaktu z: psychologiem, doradcą prawnym, ekspertem finansowym, psychodietetykiem, psychologiem dziecięco – młodzieżowym, mentorem biznesu, seksuologiem oraz psychoterapeutą par. Z myślą o osobach bliskich naszym pracownikom, wybraliśmy dostawcę Platformy, który pozwala każdemu z naszych pracowników na zaproszenie do korzystania z Platformy jednej wybranej przez siebie osoby

Rozmowy okresowe

Podstawowym celem rozmowy okresowej jest obiektywna ocena efektów pracy członków organizacji, ich postaw i zachowań. Pozwala też na ocenę skuteczności działań podjętych w ciągu ostatniego roku w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności pracownika oraz identyfikację obszarów kompetencyjnych wymagających dalszego rozwoju i dobór odpowiednich narzędzi rozwojowych na kolejny okres. Dodatkowo stanowi bogate źródło wiedzy dotyczącej aspiracji każdego pracownika, jego planów zawodowych i potrzeb rozwojowych. Jest również okazją do podkreślenia sukcesów i nazwania trudności, które wystąpiły w ostatnim roku, oraz przekazania wzajemnych oczekiwań, ze strony pracownika oraz przełożonego.

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja z naszymi pracownikami jest jednym z naszych priorytetów wspierającym między innymi rozwój. Dokładamy starań, aby pracownicy rozumieli wizję i strategię SIG oraz identyfikowali się z firmą. Nasz cel to regularne działania, w wyniku których pracownicy otrzymują pełną i rzetelną informację.

 • Naszym celem jest takie zarządzanie informacją aby pracownicy mogli identyfikować się z firmą.
 • Nasze założenie to zaplanowane i regularne działania, w wyniku których pracownicy otrzymują pełną i rzetelną informację, co pozwala na dwustronną komunikację.

Nasi menadżerowie są odpowiedzialni za przekazywanie kluczowych wiadomości i informacji swoim zespołom. Dbamy o podnoszenie umiejętności komunikacyjnych zarówno naszych menadżerów, jak i ich zespołów, aby systematycznie pracować nad poprawą efektywności współpracy.

Chcąc zwiększyć skuteczność, szybkość i dwustronność naszej komunikacji, wdrożyliśmy w 2021 roku platformę w całej Grupie SIG plc. Platforma jest dostępna dla każdego - niezależnie od tego, czy korzysta z komputera, czy jest kierowcą w naszych oddziałach lub magazynach. Dostęp można uzyskać w każdej chwili za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych lub w przeglądarce. Platforma usprawnia nie tylko naszą codzienną komunikację, jest też miejscem prowadzenia działań edukacyjnych z obszaru Wellbeing, DEI, bezpieczeństwa pracy, ESG oraz przestrzenią, w której organizujemy część z naszych inicjatyw charytatywnych. Wdrożenie platformy wspiera kulturę organizacyjną opartą na współpracy i zaangażowaniu. Grupa SIG zatrudnia pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, krajach Beneluksu, Francji, Irlandii oraz Polski. Działalność operacyjna w Polsce prowadzona jest w ponad 50 oddziałach. Ze względu na rozproszoną strukturę prowadzonej działalności Zarząd Grupy SIG plc podjął decyzję w wdrożeniu platformy, która wspierać będzie budowę motywacji pracowników poprzez prowadzenie angażującej komunikacji.

W codziennej komunikacji korzystamy również z dedykowanej wewnętrznej platformy dostosowanej do urządzeń mobilnych, która ułatwia nam codzienną, szybką oraz otwartą komunikację. Na platformie powstają grupy tematyczne związane z konkretnymi zagadnieniami m.in. takimi jak: komunikacja Zarządu, informacje handlowe, wellbeing.

Zachęcamy naszych pracowników do dzielenia się swoimi opiniami i opiniami. Osiągamy ten cel poprzez regularne konferencje, wewnętrzną platformę oraz lokalne spotkania zespołów i briefingi, a także poprzez Badanie Zaangażowania pracowników. Badanie daje nam wszystkim szansę, aby słuchając głosu naszych pracowników, sprawić, że SIG staje się coraz lepszym miejscem pracy.

Zdajemy sobie sprawę z wartości angażowania pracowników i uwzględniania ich opinii i jesteśmy zobowiązani do podejmowania działań w oparciu o wyniki Badania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie Grupy.

To co sprawia, że SIG jest wyjątkowym miejscem pracy, to regularne i zaplanowane działania, wspierające zarówno naszych pracowników jak i realizację naszej strategii. Wierzymy, że dla kształtowania kultury zaangażowania i współpracy potrzebne są regularne działania, tworzące nawyki i kształtujące postawy na wszystkich szczeblach organizacji, m.in. poprzez udział w formach rozwojowych, komunikację wewnętrzną oraz interdyscyplinarne zespoły projektowe.

Więcej na temat naszych działań związanych z różnorodnością i akceptacją w organizacji przeczytasz na naszej stronie: https://www.sig.pl/kariera/roznorodnosc-sprawiedliwosc-i-wlaczanie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymaliśmy certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostaliśmy laureatem nagrody głównej w konkursie "Krakowski Pracodawca Roku 2022" organizowanym corocznie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Inicjatywa ma na celu wyróżnić pracodawców, którzy szanują pracowników, dbają o ich rozwój, są wrażliwi społecznie i stawiają na budowanie wielokulturowej organizacji. Nagroda została przyznana za politykę zatrudnienia otwartą na pracowników, zapewniającą jak najlepsze warunki pracy, a także zorientowaną na ich potrzeby oraz rozwój zawodowy i osobisty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej o przyznanych nagrodach firmie SIG przeczytasz na naszej stronie „Nagrody i wyróżnienia”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:

width="100%">
O firmie