Chemia budowlana

Filtry

Czas maksymalny schnięcia

Czas maksymalny zużycia

Czas minimalny docisku

Czas minimalny początku wiązania

Czas minimalny schnięcia

Czas przesychania

Czas utwardzania

Czas wstępnego dojrzewania

Gęstość

Grubość maksymalna warstwy

Grubość minimalna warstwy

Grubość warstwy zbrojącej

Identyfikacja zagrożeń

Ilość na palecie

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym

Klasa absorbcji wody

Klasa elastyczności

Klasa odporności na szorowanie

Klasa reakcji na ogień

Klasa wodoodporności spoiny

Klasa wytrzymałości

Klasa wytrzymałości na zginanie

Kod koloru

Kolor

Marka produktu

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Nasiąkliwość

Odczyn pH

Odkształcenie poprzeczne wg EN 12004+A1

Odporność maksymalna temperaturowa

Odporność minimalna temperaturowa

Odporność na szorowanie wg PN-92/C-81517

Odporność na ścieranie

Odporność termiczna WATT91

Okres przechowywania

Paroprzepuszczalność wg PN-EN 1062-1

Pełne obciążenie po upływie

Pojemność

Przyczepność minimalna do betonu

Przyczepność minimalna do styropianu

Przyczepność minimalna do wełny

Rodzaj kruszywa

Ruch pieszy po upływie