ESG- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PRZYKŁADOWY TEKST

EKOLOGIA

PRZYKŁADOWY TEKST

alt_text

Nasza firma dołączyła do grona partnerów krakowskiego programu "Pakt dla klimatu", inicjatywy Urząd Miasta Krakowa. "Pakt dla klimatu" został powołany w 2022 roku, a jego celem jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców, instytucji publicznych, organizacji społecznych i środowisk naukowych działających na terenie Krakowa do uzyskania neutralności klimatycznej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Partnerzy paktu deklarują podjęcie działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia, opracowanie strategii klimatycznej oraz zobowiązują się do corocznego informowania miasta o prowadzonych działaniach wpisujących się w idee paktu.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

STRONA W PROCESIE ZMIAN - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Inwestujemy w rozwój i dobre samopoczucie zarówno naszych pracowników oraz lokalnych społeczności, w których działamy. Jesteśmy zaangażowani w społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe dla naszych klientów, pracowników, dostawców i akcjonariuszy.

Działania SIG na rzecz lokalnych społeczności (CSR w SIG) oraz działalność charytatywna

W SIG uważamy, że ważny jest wkład w społeczności, w których działamy. Staramy się rozwijać związki z tymi społecznościami poprzez szereg działań i inicjatyw wspieranych przez lokalne zespoły i menadżerów. W całej Grupie jesteśmy zaangażowani we wspieranie lokalnych społeczności na wiele różnych sposobów. Ściśle współpracujemy z lokalnymi uniwersytetami, wspierając grupy przedsiębiorstw społecznych, uczestnicząc w projektach budowy społeczności oraz sponsorując lokalne, a nawet profesjonalne drużyny sportowe. – jesteśmy patronem Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Kraków Pracownicy SIG biorą udział w różnych działaniach, od wydarzeń sportowych po wędrówki po górach, aby wspierać wartościowe cele i zbierać pieniądze dla lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych. Dokonujemy również darowizn na cele charytatywne jako organizacja i prowadzimy dopasowany program finansowania, aby wesprzeć wysiłki charytatywne pracowników, dopasowując darowizny do 500 GBP (lub równowartości). Dbamy również o to, aby pomóc w nagłośnieniu ich działań związanych z pozyskiwaniem funduszy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

 • posiadamy procedurę przyznawania darowizn na cele dobroczynne
 • realizujemy program warsztatowy wraz z Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie dla uczniów i nauczycieli
 • jesteśmy patronem Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Kraków
 • realizujemy warsztaty dla maturzystów będących zawodnikami Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Kraków
 • cyklicznie angażujemy się w inicjatywy charytatywne

Naszymi działaniami, również tymi związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu chcemy odpowiadać na pojawiające się wyzwania:

 • Utworzyliśmy skarbonkę na siepomaga.pl „SIG dla Ukrainy”, w której zgromadziliśmy na dzień 17.04.2023 ponad 1 121 200 zł (https://www.siepomaga.pl/sig-dla-ukrainy )
 • Zaangażowaliśmy się także w działania mające wspierać walkę z COVID-19 przekazując materiały budowlane Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie
 • Dla dzieci pracowników w 2020 roku zostały udostępnione materiały edukacyjne, których celem było wsparcie nauczania zdalnego prowadzonego w szkołach. Stworzyliśmy dwa filmy dotyczące metod efektywnego uczenia się oraz planowania zadań w czasie, do filmów zostały dołączone również broszury zawierające materiały podnoszące kompetencje we wspomnianych obszarach

Wiemy, że regularne wsparcie również jest znaczące, dlatego cyklicznie angażujemy się również w dodatkowe działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu:

 • W 2022 roku dołączyliśmy do Programu organizowanego przez PwC „Biznes kontra smog”, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W ramach naszego udziału w programie przeprowadziliśmy warsztaty w 5 placówkach edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział
 • Regularnie organizujemy inicjatywy charytatywne za pośrednictwem wewnętrznej platformy, w które mogę zaangażować się wszyscy pracownicy. Zorganizowaliśmy m.in. zbiórkę na rzecz kobiet z Ukrainy, schroniska dla zwierząt, oraz dołączyliśmy do zbiórki #KręcęDlaBalona łącząc aktywność fizyczną z pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami oraz z okazji Miesiąca Świadomości Raka Piersi i Miesiąca Świadomości Raka Jąder i Prostaty
 • W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowaliśmy naszą współpracę z Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II stopnia im. F. Chopina (POSM II) w Krakowie realizując warsztaty dla młodzieży rozwijające kompetencje psychospołeczne. W roku szkolnym 2022/2023 zrealizowaliśmy 8 warsztatów dla młodzieży. W roku szkolnym 2021/2022 zorganizowaliśmy 8 warsztatów dla młodzieży
 • W ramach współpracy z Rzemieślniczym Klubem Sportowym Juvenia od 2020 roku prowadzimy spotkania w trakcie, których maturzyści oraz uczniowie mają możliwość rozwoju swoich kompetencji związanych z planowaniem zdań, uczeniem się oraz poszukiwaniem pracy

Nagrody SIG związane ze zrównoważonym rozwojem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymaliśmy tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2022". Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Jak podkreślają organizatorzy programu, uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować. Celem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma" jest wskazywanie podmiotów, które zgodnie z proekologicznym przesłaniem minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko oraz uwzględniają jego dobrostan w długofalowej strategii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymaliśmy certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Certyfikat Great Place To Work

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności 'EKO Firma 2023'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi rok z rzędu zostaliśmy nagrodzeni tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2023". Kapituła Programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnianie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymaliśmy tytuł Społecznej Odpowiedzialności "Dobry Pracodawca 2022". Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z naszym zaangażowaniem w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz pracowników. Jak podkreślają organizatorzy programu, uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby zatrudnionych w niej osób - takiej, z którą warto się związać i współpracować.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Społecznej Odpowiedzialności 'Dobry Pracodawca 2022'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności 'EKO Firma 2023'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostaliśmy nagrodzeni tytułem "Solidny Pracodawca Roku 2021" w kategorii ogólnopolskiej m.in. za warunki i bezpieczeństwo pracy, mocną dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Nagroda Solidny Pracodawca Roku stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności naszych działań. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku przyznawane jest przez kapitułę programu na podstawie szeregu wystandaryzowanych kryteriów z wielu obszarów, które musi spełnić firma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowo otrzymaliśmy także tytuł „Pracodawca z sercem”. Tytuł został przyznany SIG za zaangażowanie społeczne biznesu, zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, jak również burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością oraz sztucznymi podziałania w społeczeństwie. Celem ogólnopolskiej kampanii „Pracodawca z Sercem" jest zrzeszanie pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i wyróżnianie ich wkładu na rzecz odpowiedzialności społecznej oraz zaangażowania społecznego biznesu. Akcja zakłada także aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością oraz informowanie o korzyściach dla pracodawców, którzy zdecydują się na ich zatrudnienie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Pracodawca z sercem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej o przyznanych nagrodach firmie SIG przeczytasz na naszej stronie „Nagrody i wyróżnienia”

Jeśli chcesz pracować z nami, zapoznaj się z naszą stroną ofert pracy może to właśnie Ciebie szukamy! Bieżące informacje z naszej firmy oraz na temat naszych działań znajdziesz również na naszym profilu Linkedin
https://www.linkedin.com/company/sig-sp.-z-o.o./

width="100%">
O firmie