POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


Ochrona danych osobowych

- SIG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Kamieńskiego 51 (dalej: SIG) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
- W ramach struktur SIG sp. z o.o. powołany został do pełnienia funkcji Inspektor Ochrony Danych – Wojciech Krawiec, e-mail: IOD@sig.pl.
- Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów, a w szczególności w celu realizacji dostaw. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów SIG.
- Przetwarzane przez SIG dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie SIG podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
- Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
- Każda osoba, której dane SIG przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
- Dane osobowe przetwarzane przez SIG nie podlegają profilowaniu.
- Dane osobowe przetwarzane przez SIG podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.


Zastosowanie plików cookies

Firma SIG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000135964, NIP 679-27-40-424, REGON 356579493 jest właścicielem serwisu www.sig.pl i gwarantuje Użytkownikom prawo do wyboru zakresu udostępniania informacji ich dotyczących.

Internetowa platforma sprzedaży SIG wykorzystuje na swoich stronach technologię cookies - tzw. ciasteczek.Co to są pliki cookies?

Pliki typu cookies są znane również jako: HTTP cookies - ciasteczka. Są to przeważnie małe porcje danych, które zostają przesyłane przez witryny internetowe i wykorzystywane przez internetowe przeglądarki użytkowników. Podstawową funkcją plików cookies jest magazynowanie danych w celu obsługi konta użytkownika, jak również odtworzenie wcześniejszej aktywności w serwisie. Pliki typu ciasteczka nie są niebezpieczne - nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika.

Podkreślamy, że pliki cookies nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników. Platforma sprzedaży internetowej SIG nie ustala tożsamości użytkowników na podstawie plików ciasteczek.Ustawienia cookies w przeglądarce internetowej

Przeglądarki internetowe są standardowo skonfigurowane na automatyczne akceptowanie plików cookies. Możliwe jest jednak indywidualne skonfigurowanie przeglądarki w celu blokowania tego typu plików. Trzeba pamiętać o tym, że blokowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodne korzystanie z naszego serwisu internetowego.