NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SIG

SIG jest laureatem licznych nagród oraz wyróżnień zdobytych na przestrzeni lat działalności firmy na rynku. Potwierdzają one wysoką jakość naszych usług, oferowanych produktów, jak również stanowią dowód najlepszych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dziękujemy za każde z przyznanych wyróżnień, są one dla nas niezwykle cenne i motywujące do dalszej pracy.

Budowlana Marka Roku 2024 - Jakub Krupski SIG

BUDOWLANA MARKA ROKU

2024

SIG drugi rok zrzędu otrzymał tytuł Złota Budowlana Marka Roku w kategorii Dystrybutor Przyjazny Fachowcom. Ranking Budowlana Marka Roku to przedsięwzięcie badawcze podejmowane corocznie, pozwalające wyłaniać marki branży budowlanej cieszące się największym zaufaniem fachowców. Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o analizę wyników ogólnopolskich badań ankietowych, realizowanych na reprezentatywnej próbie badawczej w każdej kategorii.

SIG - Forbes - Poland’s Best Employers 2024

POLAND'S BEST EMPLOYERS

2024

SIG został laureatem prestiżowego rankingu najlepszych pracodawców 2024 w Polsce według magazynu "Forbes". Poland’s Best Employers to zestawienie 300 działających w Polsce firm, których osiągnięcia w zakresie HR zasłużyły na tytuł najlepszego pracodawcy.

Dobry Pracodawca 2024 - SIG

DOBRY PRACODAWCA

2024

Trzeci rok z rzędu SIG zdobył tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności - Dobry Pracodawca 2024, potwierdzając status solidnego przedsiębiorstwa, wrażliwego na potrzeby zatrudnionych w nim osób. Inicjatywy firmy SIG upowszechniające zasady Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz działania na rzecz pracowników zostały wysoko ocenione przez kapitułę programu.

SIG laureatem rankingu Diamenty Forbesa

DIAMENTY FORBESA

2024

Firma SIG znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa 2024, organizowanego cyklicznie przez magazyn Forbes. Obecność SIG w gronie najlepszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce jest dużym wyróżnieniem. Lista Diamenty Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość aktywów.

Bartosz Pilch | SIG - Lider Społecznej Odpowiedzialności

LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

2023

SIG został uhonorowany drugi rok z rzędu statuetką Lidera Społecznej Odpowiedzialności podczas Gali Finałowej Europejskiego Forum Biznesu w Krynicy-Zdroju. Firma SIG została nagrodzona w kategoriach "Dobry Pracodawca" oraz "EKO Firma". Statuetkę odebrał Bartosz Pilch, Group Director of Omnichannel SIG.

SIG - nagroda Dobry Pracodawca 2023

DOBRY PRACODAWCA

2023

Firma SIG drugi rok z rzędu otrzymała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności: "Dobry Pracodawca 2023", potwierdzając tym status firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby zatrudnionych w niej osób. Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz pracowników.

Krakowski Pracodawca Roku 2022 - SIG

KRAKOWSKI PRACODAWCA ROKU

2023

SIG zdobył prestiżowy tytuł "Krakowski Pracodawca Roku 2022" w konkursie organizowanym corocznie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Inicjatywa ma na celu wyróżnić pracodawców, którzy szanują pracowników, dbają o ich rozwój, są wrażliwi społecznie i stawiają na budowanie wielokulturowej organizacji. Firma SIG została laureatem nagrody głównej, która została przyznana za politykę zatrudnienia otwartą na pracowników, zapewniającą jak najlepsze warunki pracy, a także zorientowaną na ich potrzeby oraz rozwój zawodowy i osobisty.

alt_text

BUILDER SUPER POWER

2023

Tytułem Builder Super Power uhonorowany został Jakub Krupski, Dyrektor Handlowy SIG. Nagroda została przyznana w uznaniu za wkład w budowanie pozycji rynkowej firmy w obszarze handlu i sprzedaży. Builder Super Power jest inicjatywą miesięcznika "Builder" promującą firmy oraz ich sukcesy rynkowe przez wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się dyrektorów, menedżerów oraz zespołów z firm z szeroko rozumianej branży budowlanej.

alt_text

GREAT PLACE TO WORK

2023

SIG otrzymał certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

alt_text

BUDOWLANA MARKA ROKU

2023

Firma SIG zdobyła tytuł Złota Budowlana Marka Roku 2023 w kategorii Dystrybutor Przyjazny Fachowcom. Ranking Budowlana Marka Roku to corocznie podejmowane przedsięwzięcie badawcze, które pozwala wyłaniać marki branży budowlanej cieszące się największym zaufaniem fachowców. Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o analizę wyników ogólnopolskich badań ankietowych, realizowanych na reprezentatywnej próbie badawczej w każdej kategorii.

alt_text

DIAMENTY FORBESA

2023

SIG znalazł się wśród lauratów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa 2023, cyklicznie organizowanego przez miesięcznik Forbes. Obecność firmy SIG w gronie najlepszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce jest dużym wyróżnieniem. Lista Diamenty Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość aktywów.

alt_text

EKO FIRMA

2023

Firma SIG, drugi rok z rzędu, została nagrodzona tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2023". Kapituła Programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnianie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować.

alt_text

KARTA RÓŻNORODNOŚCI

2023

SIG dołączył do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, objęta patronatem Komisji Europejskiej. Celem Karty jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego.

alt_text

LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

2022

SIG został uhonorowany statuetką Lidera Społecznej Odpowiedzialności podczas Gali Finałowej Europejskiego Forum Biznesu w Katowicach. Firma SIG została nagrodzona w kategoriach "Dobry Pracodawca" oraz "EKO Firma". Statuetkę odebrał Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG Sp. z o.o.

alt_text

BUILDER SUPER POWER

2022

Tytułem Builder Super Power została uhonorowana Katarzyna Janik, Dyrektor Personalny SIG. Nagroda została przyznana w uznaniu za wkład w budowanie pozycji rynkowej firmy w obszarze HR. Builder Super Power jest inicjatywą miesięcznika "Builder" promującą firmy oraz ich sukcesy rynkowe przez wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się dyrektorów, menedżerów oraz zespołów z firm z szeroko rozumianej branży budowlanej.

alt_text

E-COMMERCE POLSKA AWARDS

2022

Platforma e-commerce SIG zwyciężyła w Konkursie e-Commerce Polska awards 2022, organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. System SIG.pl został nagrodzony tytułem "Best in e-commerce B2B" za nowoczesną platformę e-commerce B2B. e-Commerce Polska awards to najważniejszy konkurs dla branży e-commerce. Laureatami Konkursu są największe i najbardziej innowacyjne brandy działające w Polsce. Już po raz dziesiąty Izba Gospodarki Elektronicznej uhonorowała tych, którzy wyróżniają się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami e-biznesowymi.

alt_text

DOBRY PRACODAWCA

2022

SIG został uhonorowany tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "Dobry Pracodawca 2022". Kapituła programu doceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz pracowników. Organizatorzy programu podkreślają, że uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby zatrudnionych w niej osób - takiej, z którą warto się związać i współpracować. Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – "Dobry Pracodawca" to projekt organizowany przez redakcję Forum Biznesu i portal SpolecznieOdpowiedzialni.info. Redakcje typują instytucje spełniające zasadnicze kryteria związane z koncepcją CSR. Podstawowym założeniem jest pozytywne oddziaływanie firmy na swoje najbliższe otoczenie, działanie w skali lokalnej, troska o środowisko naturalne oraz pracowników.

alt_text

DYREKTOR E-COMMERCE ROKU

2022

Bartosz Pilch, Dyrektor ds. E-commerce i Marketingu SIG zdobył tytuł Dyrektora e-Commerce Roku 2022, w obszarze e-Commerce B2B. Konkurs organizowany cyklicznie przez Izbę Gospodarki Elektronicznej został stworzony dla liderów i ich zespołów stojących za sukcesem innowacyjnych projektów, działań oraz wdrożeń w biznesach e-commerce.

alt_text

EKO FIRMA

2022

Firma SIG została nagrodzona tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2022". Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Jak podkreślają organizatorzy programu, uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować. Celem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma" jest wskazywanie podmiotów, które zgodnie z proekologicznym przesłaniem minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko oraz uwzględniają jego dobrostan w długofalowej strategii.

alt_text

BUDOWLANA FIRMA ROKU

2021

SIG został wyróżniony przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika "Builder" tytułem Budowlanej Firmy Roku za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku budowlanym, a także szczególne osiągnięcia w danym roku wyróżniające firmę na tle branży oraz konkurencji.

alt_text

OSOBOWOŚĆ BRANŻY

2021

Tytułem Osobowość Branży uhonorowany został Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG Sp. z. o.o. Jest to wyróżnienie specjalne, przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika "Builder" szefom firm – osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość, intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.

alt_text

PRACODAWCA Z SERCEM

2022

Tytuł został przyznany SIG za zaangażowanie społeczne biznesu, zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, jak również burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz sztucznymi podziałania w społeczeństwie.

alt_text

BUILDER SUPER POWER

2021

Tytułem Builder Super Power został uhonorowany Bartosz Pilch, Dyrektor ds. E-commerce i Marketingu SIG. Nagroda została przyznana w uznaniu wkładu Bartosza w budowanie pozycji rynkowej firmy SIG w obszarze e-commerce, który swoimi działaniami efektywnie wpływa na zwiększanie sprzedaży wielokanałowej.

alt_text

SOLIDNY PRACODAWCA ROKU

2021

Firma SIG została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku 2021 w kategorii ogólnopolskiej m.in. za warunki i bezpieczeństwo pracy, mocną dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Certyfikat przyznawany jest najlepszym pracodawcom w Polsce, którzy rzetelnie i odpowiedzialnie prowadzą swoją politykę personalną, opartą o szacunek do każdego pracownika.

alt_text

BUDOWLANA FIRMA ROKU

2018

SIG otrzymał tytuł Budowlanej Firmy Roku 2018 w kategorii Dystrybutor Materiałów Budowlanych. Redakcja i Rada Programowa magazynu "Builder" przyznały tytuł przedsiębiorstwom, które wyjątkowo dobrze poradziły sobie osiągając lub umacniając wysoką pozycję na rynku. O przyznaniu wyróżnienia - oprócz wyników - decydowały takie wskaźniki, jak jakość i innowacyjność oferowanych produktów oraz usług, rzetelność i stabilność w prowadzonej działalności, jak i osiągnięcia na tle konkurencji.