Nagrody i wyróżnienia dla SIG

SIG jest laureatem licznych nagród oraz wyróżnień zdobytych na przestrzeni lat działalności firmy na rynku. Potwierdzają one wysoką jakość naszych usług, oferowanych produktów, jak również stanowią dowód najlepszych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dziękujemy za każde z przyznanych wyróżnień. Są one dla nas niezwykle cenne i motywujące do dalszej pracy.EKO FIRMA
2022

Firma SIG została nagrodzona tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2022". Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Jak podkreślają organizatorzy programu, uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować. Celem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma" jest wskazywanie podmiotów, które zgodnie z proekologicznym przesłaniem minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko oraz uwzględniają jego dobrostan w długofalowej strategii.


SIG EKO Firma 2022

BUDOWLANA FIRMA ROKU
2021

SIG został wyróżniony przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika "Builder" tytułem Budowlanej Firmy Roku za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku budowlanym, a także szczególne osiągnięcia w danym roku wyróżniające firmę na tle branży oraz konkurencji.


SIG - Budowlana Firma Roku 2021

OSOBOWOŚĆ BRANŻY
2021

Tytułem Osobowość Branży uhonorowany został Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG Sp. z. o.o. Jest to wyróżnienie specjalne, przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika "Builder" szefom firm – osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość, intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.


Marcin Szczygieł - Osobowość Roku 2021

PRACODAWCA Z SERCEM
2022

Tytuł został przyznany SIG za zaangażowanie społeczne biznesu, zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, jak również burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz sztucznymi podziałania w społeczeństwie.


SIG Pracodawca z Sercem

BUILDER SUPER POWER
2021

Tytułem Builder Super Power został uhonorowany Bartosz Pilch, Dyrektor ds. E-commerce i Marketingu SIG. Nagroda została przyznana w uznaniu wkładu Bartosza w budowanie pozycji rynkowej firmy SIG w obszarze e-commerce, który swoimi działaniami efektywnie wpływa na zwiększanie sprzedaży wielokanałowej.

Builder Super Power Bartosz Pilch SIG

SOLIDNY PRACODAWCA ROKU
2021

Firma SIG została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku 2021 w kategorii ogólnopolskiej m.in. za warunki i bezpieczeństwo pracy, mocną dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Certyfikat przyznawany jest najlepszym pracodawcom w Polsce, którzy rzetelnie i odpowiedzialnie prowadzą swoją politykę personalną, opartą o szacunek do każdego pracownika.

SIG Solidny Pracodawca Roku 2021

BUDOWLANA FIRMA ROKU
2018

SIG otrzymał tytuł Budowlanej Firmy Roku 2018 w kategorii Dystrybutor Materiałów Budowlanych. Redakcja i Rada Programowa magazynu "Builder" przyznały tytuł przedsiębiorstwom, które wyjątkowo dobrze poradziły sobie osiągając lub umacniając wysoką pozycję na rynku. O przyznaniu wyróżnienia - oprócz wyników - decydowały takie wskaźniki, jak jakość i innowacyjność oferowanych produktów oraz usług, rzetelność i stabilność w prowadzonej działalności, jak i osiągnięcia na tle konkurencji.

SIG Budowlana Firma Roku 2018