Nagrody i wyróżnienia dla SIG

SIG jest laureatem licznych nagród oraz wyróżnień zdobytych na przestrzeni lat działalności firmy na rynku. Potwierdzają one wysoką jakość naszych usług, oferowanych produktów, jak również stanowią dowód najlepszych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dziękujemy za każde z przyznanych wyróżnień. Są one dla nas niezwykle cenne i motywujące do dalszej pracy.DIAMENTY FORBESA
2023

SIG znalazł się wśród lauratów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa 2023, cyklicznie organizowanego przez miesięcznik Forbes. Obecność firmy SIG w gronie najlepszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce jest dużym wyróżnieniem. Lista Diamenty Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość aktywów.


Diamenty Forbesa 2023 SIG

EKO FIRMA
2023

Firma SIG, drugi rok z rzędu, została nagrodzona tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2023". Kapituła Programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnianie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować.


SIG EKO Firma 2023

KARTA RÓŻNORODNOŚCI
2023

SIG dołączył do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, objęta patronatem Komisji Europejskiej. Celem Karty jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego.


Karta Różnorodności SIG

LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
2022

SIG został uhonorowany statuetką Lidera Społecznej Odpowiedzialności podczas Gali Finałowej Europejskiego Forum Biznesu w Katowicach. Firma SIG została nagrodzona w kategoriach "Dobry Pracodawca" oraz "EKO Firma". Statuetkę odebrał Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG Sp. z o.o.


Lider Społecznej Odpowiedzialności - SIG - Marcin Szczygieł

BUILDER SUPER POWER
2022

Tytułem Builder Super Power została uhonorowana Katarzyna Janik, Dyrektor Personalny SIG. Nagroda została przyznana w uznaniu za wkład w budowanie pozycji rynkowej firmy w obszarze HR. Builder Super Power jest inicjatywą miesięcznika "Builder" promującą firmy oraz ich sukcesy rynkowe przez wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się dyrektorów, menedżerów oraz zespołów z firm z szeroko rozumianej branży budowlanej.


Katarzyna Janik SIG Builder Super Power

E-COMMERCE POLSKA AWARDS
2022

Platforma e-commerce SIG zwyciężyła w Konkursie e-Commerce Polska awards 2022, organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. System SIG.pl został nagrodzony tytułem "Best in e-commerce B2B" za nowoczesną platformę e-commerce B2B. e-Commerce Polska awards to najważniejszy konkurs dla branży e-commerce. Laureatami Konkursu są największe i najbardziej innowacyjne brandy działające w Polsce. Już po raz dziesiąty Izba Gospodarki Elektronicznej uhonorowała tych, którzy wyróżniają się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami e-biznesowymi.


e-Commerce Polska awards 2022 - SIG

DOBRY PRACODAWCA
2022

SIG został uhonorowany tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "Dobry Pracodawca 2022". Kapituła programu doceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz pracowników. Organizatorzy programu podkreślają, że uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby zatrudnionych w niej osób - takiej, z którą warto się związać i współpracować. Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – "Dobry Pracodawca" to projekt organizowany przez redakcję Forum Biznesu i portal SpolecznieOdpowiedzialni.info. Redakcje typują instytucje spełniające zasadnicze kryteria związane z koncepcją CSR. Podstawowym założeniem jest pozytywne oddziaływanie firmy na swoje najbliższe otoczenie, działanie w skali lokalnej, troska o środowisko naturalne oraz pracowników.


SIG - Dobry Pracodawca 2022

DYREKTOR E-COMMERCE ROKU
2022

Bartosz Pilch, Dyrektor ds. E-commerce i Marketingu SIG zdobył tytuł Dyrektora e-Commerce Roku 2022, w obszarze e-Commerce B2B. Konkurs organizowany cyklicznie przez Izbę Gospodarki Elektronicznej został stworzony dla liderów i ich zespołów stojących za sukcesem innowacyjnych projektów, działań oraz wdrożeń w biznesach e-commerce.


Bartosz Pilch - Dyrektor E-commerce Roku

EKO FIRMA
2022

Firma SIG została nagrodzona tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma 2022". Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz Ochrony Środowiska. Jak podkreślają organizatorzy programu, uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, podejmującej działania proekologiczne, wrażliwej na potrzeby otoczenia - takiej, z którą warto się związać i współpracować. Celem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności "EKO Firma" jest wskazywanie podmiotów, które zgodnie z proekologicznym przesłaniem minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko oraz uwzględniają jego dobrostan w długofalowej strategii.


SIG EKO Firma 2022

BUDOWLANA FIRMA ROKU
2021

SIG został wyróżniony przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika "Builder" tytułem Budowlanej Firmy Roku za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku budowlanym, a także szczególne osiągnięcia w danym roku wyróżniające firmę na tle branży oraz konkurencji.


SIG - Budowlana Firma Roku 2021

OSOBOWOŚĆ BRANŻY
2021

Tytułem Osobowość Branży uhonorowany został Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG Sp. z. o.o. Jest to wyróżnienie specjalne, przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika "Builder" szefom firm – osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość, intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.


Marcin Szczygieł - Osobowość Roku 2021

PRACODAWCA Z SERCEM
2022

Tytuł został przyznany SIG za zaangażowanie społeczne biznesu, zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, jak również burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz sztucznymi podziałania w społeczeństwie.


SIG Pracodawca z Sercem

BUILDER SUPER POWER
2021

Tytułem Builder Super Power został uhonorowany Bartosz Pilch, Dyrektor ds. E-commerce i Marketingu SIG. Nagroda została przyznana w uznaniu wkładu Bartosza w budowanie pozycji rynkowej firmy SIG w obszarze e-commerce, który swoimi działaniami efektywnie wpływa na zwiększanie sprzedaży wielokanałowej.

Builder Super Power Bartosz Pilch SIG

SOLIDNY PRACODAWCA ROKU
2021

Firma SIG została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku 2021 w kategorii ogólnopolskiej m.in. za warunki i bezpieczeństwo pracy, mocną dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Certyfikat przyznawany jest najlepszym pracodawcom w Polsce, którzy rzetelnie i odpowiedzialnie prowadzą swoją politykę personalną, opartą o szacunek do każdego pracownika.

SIG Solidny Pracodawca Roku 2021

BUDOWLANA FIRMA ROKU
2018

SIG otrzymał tytuł Budowlanej Firmy Roku 2018 w kategorii Dystrybutor Materiałów Budowlanych. Redakcja i Rada Programowa magazynu "Builder" przyznały tytuł przedsiębiorstwom, które wyjątkowo dobrze poradziły sobie osiągając lub umacniając wysoką pozycję na rynku. O przyznaniu wyróżnienia - oprócz wyników - decydowały takie wskaźniki, jak jakość i innowacyjność oferowanych produktów oraz usług, rzetelność i stabilność w prowadzonej działalności, jak i osiągnięcia na tle konkurencji.

SIG Budowlana Firma Roku 2018