DOBROSTAN PRACOWNIKA

STRONA W PROCESIE ZMIAN - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Promowanie dobrostanu

Do naszych najważniejszych aktywności wspierających promowanie dobrostanu i różnorodności należą:

 • kierowanie działań zarówno do kandydatów pracowników jak i lokalnych społeczności
 • regularne działania edukacyjne,
 • zapewnienie możliwości kontaktu ze specjalistami dla każdego z pracowników,
 • współpraca z fundacjami oraz dostawcą zewnętrznym w celu zapewnienia możliwości udziału w webinarach
 • organizacja inicjatyw charytatywnych
 • konsultacje działań z pracownikami
 • monitorowanie efektów naszych działań – aby dostosowywać je do obecnych potrzeb i wyzwań na bieżąco

W SIG zdajemy sobie sprawię, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. W związku z tym podejmujemy działania, mające na celu promowanie zdrowego oraz zrównoważonego stylu życia, wspierającego zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne naszych pracowników.

Rozwój działań związanych z budowaniem dobrostanu nie byłby możliwy, gdyby w SIG nie istniała angażująca kultura organizacyjna. Pracownicy w prowadzonych corocznie Badaniach Zaangażowania wysoko oceniają zarówno pracodawcę (NPS za rok 2023 wyniósł 20 a indeks zaangażowania 69%).

Przygotowując nasze działania, przyjrzeliśmy się obszarom wskazywanym w badaniach jako związanych z dobrostanem (eng. Wellbeing). Obszary, jakie w efekcie naszych analiz uznaliśmy za kluczowe dla dobrostanu, to: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, relacje z innymi ludźmi oraz otoczenie.

Wdrożyliśmy program „Zdrowie pracownika” oraz Procedury, mające określać nasze zobowiązania w tym zakresie:

Ważnym obszarem naszej kultury organizacyjnej oraz podstawą naszych działań związanych z dobrostanem jest stwarzanie możliwości do zdobywania wiedzy oraz powszechny dostęp do możliwości rozwojowych.

Działania związane z dobrostanem i różnorodnością są dla nas działaniami związanymi z:

 • dostarczaniem wiedzy
 • tworzeniem nawyków
 • oraz wpływaniem na postawy/budowaniem świadomości

Naszymi działaniami chcemy odpowiadać na pojawiające się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wyzwania.

Ważne jest dla nas holistyczne i regularne podejście było podstawą od której zaczynaliśmy.

Działania edukacyjne:

W ramach programu „Zdrowie pracownika” uruchomiliśmy kampanie edukacyjną, która ma na celu wspieranie pracowników w obszarach wpływających na odczuwany dobrostan. Broszury informacyjne, będące elementem naszej kampanii, publikowane są cyklicznie w naszym newsletterze.

Do tej pory opublikowaliśmy broszury między innymi na temat:

 • Roli snu
 • Profilaktycznych badań lekarskich
 • Znaczenia aktywności fizycznej
 • Specjalistów związanych ze zdrowiem psychicznym – różnice między Psychologiem, Psychoterapeutą i Psychiatrą
 • Stresu
alt_text
 • Regularnie udostępniamy naszym pracownikom za pomocą wewnętrznej platformy dodatkowe informacje związane z obszarami dobrostanu. Łącznie na naszych wewnętrznych mediach społecznościowych opublikowaliśmy już ponad 600 postów, między innymi na temat: aktywności fizycznej, emocji, poczucia własnej wartości
 • Łącznie na naszych wewnętrznych mediach społecznościowych od 16.08.2021 posty zostały wyświetlone ponad 45 900 razy, otrzymały ponad 2 300 pozytywnych reakcji oraz zostały skomentowane ponad 400 razy
 • Dodatkowo w ramach naszych działań zorganizowaliśmy także „Miesiąc Wellbeingu” w ramach którego pracownicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami związanymi z wybranymi przez nich tematami z zakresu dobrostanu
 • W ramach Światowego miesiąca świadomości różnorodności (październik 2022) prowadziliśmy działania edukacyjno-informacyjne na temat różnorodności. Zorganizowaliśmy wraz z Fundacją dwa webinary dla pracowników „Wprowadzenie do neuroróżnorodności”
 • Dodatkowo we współpracy z fundacją w 2023 odbyły się dwa webinary związane z profilaktyką nowotworową kobiet i mężczyzn: „Webinar profilaktyczny: Nowotwory piersi” oraz „Webinar profilaktyczny: Nowotwory męskie”
alt_text

Z myślą o pracownikach oferujemy im oraz członkom ich rodzin karnety sportowe oraz pakiety medyczne, które są dofinansowywane przez pracodawcę po osiągnięciu określonego w regulaminie wynagradzania stażu pracy. Również pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze określonego stażu, mogą dołączyć do programu sportowego lub medycznego, korzystając z wynegocjowanych przez firmę warunków i samemu finansując świadczenie. Dodatkowo oferujemy pracownikom możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego.

Wdrożenie platformy związanej z różnorodnością oraz wellbeing

W grudniu 2022 rozpoczęliśmy wdrożenie Platformy od zewnętrznego niezależnego dostawcy dla wszystkich pracowników, łączącej tematykę dobrostanu oraz różnorodności. W ramach Platformy pracownicy mają możliwość udziału w wybranych przez siebie webinarach z różnorodnych obszarów (m.in.: rozwoju zawodowego, budowania relacji, dobrostanu finansowego, zdrowia fizycznego, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zespołami), posłuchania nagrań wydarzeń oraz podcastów (krótkich kursów psychoedukacyjnych). Dodatkowo nasi pracownicy mają możliwość kontaktu przez czat ze specjalistami (w ramach współpracy z zewnętrznym dostawcą), aby uzyskać dopasowane do nich oraz indywidualne wsparcie. Pracownicy mają możliwość kontaktu z: psychologiem, doradcą prawnym, ekspertem finansowym, psychodietetykiem, psychologiem dziecięco – młodzieżowym, mentorem biznesu, seksuologiem oraz psychoterapeutą par.

Z myślą o osobach bliskich naszym pracownikom, wybraliśmy dostawcę Platformy, który pozwala każdemu z naszych pracowników na zaproszenie do korzystania z Platformy jednej wybranej przez siebie osoby.

Na naszej wewnętrznej Grupie dedykowanej promowaniu różnorodności i dobrostanu regularnie promujemy wydarzenia organizowane na Platformie od zewnętrznego niezależnego dostawcy dotyczące tematyki dobrostanu i różnorodności.

Tworzenie działań razem z pracownikami:

Nasze działania podejmowane w ramach tworzenia różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego środowiska pracy oraz związane z dobrostanem pracowników konsultujemy oraz omawiamy z wewnętrzną Grupą Fokusową – stworzoną z osób zainteresowanych powyższą tematyką w sposób szczególny. O możliwości udziału w Grupie Fokusowej zostali poinformowani wszyscy pracownicy. Głównymi z celów utworzonej Grupy Fokusowej są: wspieranie promowanie i kreowanie propozycji działań związanych w promowaniem zdrowia i dobrostanu; wspieranie, promowanie i kreowanie propozycji działań związanych z tworzeniem różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego środowiska pracy; angażowanie się w tworzenie zróżnicowanego i włączającego środowiska pracy.

Dbając o poszerzanie wiedzy regularnie organizujemy wewnętrzne spotkania działu HR dedykowane tematyce tworzenia różnorodnego, sprawiedliwego i włączającego środowiska pracy.

Mierzalne efekty:

W 2023 roku w Badaniu Zaangażowania Pracowników, w którym wzięło udział 88% pracowników:

 • 69% wybiera dwie (na dwie możliwe do wyboru) emocje pozytywne w pytaniu jak czuje się w pracy w SIG
 • 92% czuje się bezpiecznie w pracy
 • 73% uważa że organizacja dba o nich
 • 70% uważa że jest wspierana i szanowana ze względu na bycie autentycznym w pracy

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką jest zdrowie informujemy naszych pracowników, że nasze działania nie mają charakteru konsultacji medycznych oraz rekomendujemy w sytuacji pytań lub wątpliwości korzystanie z konsultacji medycznych oraz pomocy lekarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymaliśmy certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostaliśmy laureatem nagrody głównej w konkursie "Krakowski Pracodawca Roku 2022" organizowanym corocznie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Inicjatywa ma na celu wyróżnić pracodawców, którzy szanują pracowników, dbają o ich rozwój, są wrażliwi społecznie i stawiają na budowanie wielokulturowej organizacji. Nagroda została przyznana za politykę zatrudnienia otwartą na pracowników, zapewniającą jak najlepsze warunki pracy, a także zorientowaną na ich potrzeby oraz rozwój zawodowy i osobisty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej o przyznanych nagrodach firmie SIG przeczytasz na naszej stronie „Nagrody i wyróżnienia”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:

width="100%">
O firmie
alt_text
alt_text