PROCES REKRUTACJI


Nasze oferty pracy można znaleźć na portalach rekrutacyjnych, takich jak: Pracuj.pl, Praca.pl, OLX.pl oraz na naszej stronie w zakładce OFERTY PRACY.

Aplikację można przysłać na adres: rekrutacja@sig.pl lub złożyć przez wyżej wymienione portale rekrutacyjne.

Przedstawiamy Państwu przebieg rekrutacji. Może się on różnić w zależności od stanowiska.

Dokładamy wszelkich starań, aby rekrutacja przebiegała w przyjazny i komfortowy sposób.

Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydaci z naszej strony mogą liczyć na szczegółową informację na temat naszej działalności oraz zakresu obowiązków dotyczących danego stanowiska. Jesteśmy otwarci na pytania i dostępni dla kandydatów.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące procesu rekrutacji lub ofert pracy, napisz do nas - rekrutacja@sig.pl lub zadzwoń 12 254 59 01.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
O nas
Praca w SIG
Oferty pracy