PROCES REKRUTACJI

STRONA W PROCESIE ZMIAN - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Dbając o wysoką jakość prowadzonych przez nas procesów rekrutacji stworzyliśmy standardy rekrutacji SIG.

Etapy procesu Rekrutacji.

Aby zapewnić spójność procesu rekrutacyjnego w całym SIG, dbając o wysokie standardy wyodrębniliśmy etapy procesu rekrutacji.

alt_text

KROK PIERWSZY:

Analiza nadsyłanych aplikacji kandydatów.

alt_text

KROK DRUGI:

Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami wyłonionymi do kroku trzeciego w celu zaproszenia na spotkanie.

alt_text

KROK TRZECI:

Spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielem działu HR (rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem MS Teams, trwająca około 30 - 40 minut).

alt_text

KROK CZWARTY:

Rozmowa z przyszłym potencjalnym bezpośrednim przełożonym (Spotkanie stacjonarne w Oddziale SIG, trwające około 60 minut).

alt_text

KROK PIĄTY:

Przekazanie informacji zwrotnej wszystkim kandydatom biorącym udział w danej rekrutacji.

alt_text

KROK SZÓSTY:

Powitanie w SIG przyszłego pracownika! Zaproszenie do platformy wprowadzającej w nową rolę.

Standardy rekrutacji w SIG:

1. Dokładamy wszelkich starań, aby rekrutacja przebiegała w przyjazny i komfortowy sposób. Wiemy, że to właśnie między innymi atmosfera panująca w trakcie procesu rekrutacyjnego jest niezwykle istotna. Podejmując nasze działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia, chcemy, aby dotyczyły one zarówno naszych obecnych pracowników jak i kandydatów. Dbamy o wysoką jakość prowadzonych procesów i rozmów rekrutacyjnych, prowadzimy działania edukacyjne z zakresu zgodności rekrutacji z prawem oraz naszych standardów dla managerów.

2. Oferujemy równe szanse wszystkim obecnym i potencjalnym pracownikom oraz cenimy włączające i różnorodne środowisko pracy. Rekrutujemy, rozwijamy i zatrzymujemy talenty w oparciu o umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie, wyniki, zachowania i osiągnięcia, przy zastosowaniu jasno określonych, sprawiedliwych i akceptacyjnych kryteriów. Uważamy, że ma to kluczowe znaczenie w generowaniu nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązań dla naszej firmy i klientów. Zgodnie ze swoją polityką różnorodności, SIG kontynuuje działania na rzecz poprawy wszystkich aspektów różnorodności wśród swoich pracowników.

Procedura Grupy SIG dotyczącą różnorodności i akceptacji

Do naszych formularzy rekrutacyjnych dodaliśmy możliwość odtworzenia ich w standardzie WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W 2016 roku rozpoczęliśmy aktywne zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Od początku budowania Zespołu E-commerce SIG, w którym istotną rolę odgrywa Zespół Contact Center, postawiliśmy na aktywną politykę włączania do obowiązków zawodowych pracowników z niepełnosprawnością. Z naszej perspektywy niepełnosprawność absolutnie nie dyskwalifikuje w byciu specjalistą. W SIG bardzo cenimy pracowników z niepełnosprawnościami ze względu na ich wysokie kompetencje, zaangażowanie i lojalność.

3. Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydaci z naszej strony mogą liczyć na szczegółową informację na temat naszej działalności oraz zakresu obowiązków dotyczących danego stanowiska. Jesteśmy otwarci na pytania.

4. Jesteśmy z kandydatami w ciągłym kontakcie, udzielając informacji zwrotnej na temat dalszych etapów rekrutacji oraz jej wyniku – zarówno decyzji o pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego - zatrudnieniu, jak i odrzuceniu danego kandydata. Informacji tych udzielamy kandydatowi indywidualnie (wykorzystując zarówno komunikację telefoniczną jak i e-mailową).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymaliśmy certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-->
Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej o przyznanych nagrodach firmie SIG przeczytasz na naszej stronie „Nagrody i wyróżnienia”

Nasze aktualne oferty pracy znajdziesz na naszej stronie w zakładce OFERTY PRACY oraz na portalach rekrutacyjnych, między innymi takich jak: Praca.pl, Pracuj.pl, OLX.pl oraz pracahandlowiec.pl

Nie znalazłeś_aś intersującej Cię oferty, a chcesz aplikować do pracy w SIG? Zostaw nam swoje CV! Zachęcamy do składnia spontanicznej aplikacji na adres rekrutacja@sig.pl.

Nie znalazłeś_aś intersującej Cię oferty, a chcesz aplikować do pracy w SIG? Zostaw nam swoje CV! Zachęcamy do składnia spontanicznej aplikacji na adres rekrutacja@sig.pl.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące procesu rekrutacji lub ofert pracy, napisz do nas - rekrutacja@sig.pl lub zadzwoń 12 254 59 01

Użyta męska forma osobowa w naszych ogłoszeniach o pracę nie oznacza chęci zatrudnienia jedynie osób identyfikujących się jako mężczyźni. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów i kandydatki niezależnie od: płci, pochodzenia, narodowości, koloru skóry, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, sposobu odbioru rzeczywistości, różnorodności neurologicznej, stanu zdrowia czy przekonań religijnych. Zapraszamy do aplikowania na nasze oferty!

Bieżące informacje z naszej firmy oraz na temat naszych działań znajdziesz również na naszym profilu Linkedin https://www.linkedin.com/company/sig-sp.-z-o.o./

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:

width="100%">
O firmie