Proces rekrutacji


Dbając o wysoką jakość prowadzonych przez nas procesów rekrutacji stworzyliśmy standardy rekrutacji.

Standardy rekrutacji w SIG:

1. Dokładamy wszelkich starań, aby rekrutacja przebiegała w przyjazny i komfortowy sposób. Wiemy, że to właśnie między innymi atmosfera panująca w trakcie procesu rekrutacyjnego jest niezwykle istotna. Podejmując nasze działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia, chcemy, aby dotyczyły one zarówno naszych obecnych pracowników jak i kandydatów. Dbając o wysoką jakość prowadzonych procesów i rozmów rekrutacyjnych nieustannie podnosimy kompetencje managerów. Prowadzimy działania edukacyjne z zakresu zgodności rekrutacji z prawem oraz naszych standardów.

2. Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydaci z naszej strony mogą liczyć na szczegółową informację na temat naszej działalności oraz zakresu obowiązków dotyczących danego stanowiska. Jesteśmy otwarci na pytania i dostępni dla kandydatów.

3. Oferujemy równe szanse wszystkim obecnym i potencjalnym pracownikom oraz cenimy włączające i różnorodne środowisko pracy. Uważamy, że ma to kluczowe znaczenie w generowaniu nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązań dla naszej firmy i klientów. Zgodnie ze swoją polityką różnorodności, SIG kontynuuje działania na rzecz poprawy wszystkich aspektów różnorodności wśród swoich pracowników.

Procedura Grupy SIG dotyczącą różnorodności i akceptacji

4. Jesteśmy z kandydatami w ciągłym kontakcie, udzielając informacji zwrotnej na temat dalszych etapów rekrutacji oraz jej wyniku – zarówno decyzji o pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego - zatrudnieniu, jak i odrzuceniu danego kandydata. Informacji tych udzielamy kandydatowi indywidualnie (wykorzystując zarówno komunikację telefoniczną jak i e-mailową).

5. Aby zapewnić spójność procesu rekrutacyjnego w całym SIG, dbając o wysokie standardy wyodrębniliśmy etapy procesu rekrutacji:

Nasze oferty pracy można znaleźć na portalach rekrutacyjnych, takich jak: Pracuj.pl, Praca.pl, OLX.pl oraz na naszej stronie w zakładce OFERTY PRACY.

Aplikację można przysłać na adres: rekrutacja@sig.pl lub złożyć przez wyżej wymienione portale rekrutacyjne.

Użyta męska forma osobowa w ogłoszeniu o pracę nie oznacza chęci zatrudnienia jedynie osób identyfikujących się jako mężczyźni. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów i kandydatki. Zapraszamy do aplikowania na nasze oferty.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące procesu rekrutacji lub ofert pracy, napisz do nas - rekrutacja@sig.pl lub zadzwoń 12 254 59 01.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
O nas
Praca w SIG
Oferty pracy