Poniższy artykuł pochodzi z magazynu "E-commerce w Praktyce" - nr 3 (6) 2019.
...

ZDANIEM IKOMERSIAKA: e-commerce b2b


JAKIE DZIAŁANIA MARKETINGOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ SIG.PL SĄ NAJSKUTECZNIEJSZE W POZYSKIWANIU NOWYCH KLIENTÓW?
W branży budowlanej spore znaczenie mają bezpośrednie działania handlowców. Dla klientów organizujemy cykliczne akcje promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami, w których za zakupy określonych produktów można zdobyć m.in. zagraniczne wycieczki. Ponadto optymalizujemy serwis SIG.pl pod kątem SEO. Zwiększamy ruch organiczny na bazie strategii długiego ogona. Pozyskujemy nowych klientów z grup, które nie były do tej pory dla nas typowe, np. stomatologów poszukujących materiałów do swoich gabinetów.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ NAJEFEKTYWNIEJSZE W ZWIĘKSZANIU WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ KLIENTÓW B2B?
Niestety nie ma uniwersalnych rozwiązań. Z naszych doświadczeń wynika, że warto zadbać o klienta i sprawić, aby czuł się on związany ze skierowanym do niego systemem e-commerce B2B. Bardzo istotne jest zapewnienie użytkownikowi unikatowych rozwiązań, adresowanych do konkretnej branży, które są dla niego dostępne w ramach platformy e-commerce. Mam tutaj na myśli nie tylko funkcje zakupowe, lecz także – czy przede wszystkim – takie, które ułatwią mu codzienną pracę. Wpłynie to na wzrost lojalności klienta, a w efekcie doprowadzi do zwiększenia wartości zamówień.

5 WSKAZÓWEK, JAK DOBRZE "ZAOPIEKOWAĆ SIĘ" KLIENTEM B2B
Bardzo ważne jest dostosowanie platformy e-commerce B2B do specyfiki branży, w której będzie ona wykorzystywana. System powinien nie tylko dać użytkownikowi możliwości zakupowe, lecz także być wsparciem w innych istotnych dla niego procesach.
1. Niezwykle ważna jest mobilność rozwiązań zastosowanych na platformie e-commerce B2B. Nasi klienci w dużej mierze korzystają z systemu SIG.pl poza biurem, na urządzeniach przenośnych. Związane jest to z charakterem ich pracy – często znajdują się oni np. na terenie budowy. Ważne było dla nas zapewnienie klientom przyjaznego dostępu do naszej platformy również z poziomu urządzeń mobilnych.
2. W ramach systemu e-commerce dobrze jest zapewnić użytkownikom dostęp do funkcji dopasowanych do danej branży.
Warto zaczerpnąć wcześniej opinii klientów, czy przygotowywane rozwiązania będą dla nich atrakcyjne.
3. Ceny produktów prezentowane klientowi na platformie koniecznie muszą być zgodne z cenami przygotowanymi dla niego indywidualnie, wynikającymi z jego umów.
4. Pamiętaj o tym, że klient B2B oczekuje użytecznej strony – tak samo jak klient indywidualny. Warto tworzyć otwarte serwisy, które swoim wyglądem przypominają dobrze znane platformy zakupowe. Era siermiężnych, zamkniętych serwisów e-commerce B2B już minęła.
5. Zadbaj o to, aby Twój klient otrzymał to, czego szukał w kanale internetowym. Sfery zakupowej dotyczy tylko część potrzeb, dlatego tak istotne są różnorodne funkcje systemu, które mogą ułatwić klientowi codzienną pracę.

JAKIE PRAKTYCZNE FUNKCJE DOPASOWANE DO BRANŻY BUDOWLANEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA PLATFORMIE SIG.PL?
Z myślą o specyfice branży budowlanej przygotowaliśmy wiele funkcji dopasowanych do naszych klientów. Wśród nich można znaleźć m.in. kalkulatory systemowe, dokumentację techniczną produktów, system kontroli zakupów czy kosztorysy. Kalkulator systemowy, po wpisaniu przez klienta interesującej go np. powierzchni sufitu podwieszanego, podpowiada wszystkie niezbędne artykuły wraz ze szczegółowym zapotrzebowaniem. Ta funkcja dodatkowo pozwala szybko kupić te produkty w naszym systemie. Z kolei dokumentacja techniczna jest w branży budowlanej niezwykle ważna. Użytkownik naszego systemu nie tylko ma do niej dostęp. Więcej: może hurtowo pobrać dokumentację przypisaną do interesujących go materiałów. Wspomnę jeszcze krótko o systemie kontroli zakupów. Wiąże się on z uprawnieniami, którymi klient może zarządzać na poziomie swoich pracowników. Chodzi o udzielenie konkretnemu pracownikowi określonego limitu zamówieniowego. Powyżej tego limitu składający zamówienie będzie musiał uzyskać akceptację wyznaczonej osoby. Informacja o zamówieniu do akceptacji jest przesyłana drogą e-mailową.

JAKIE NARZĘDZIA I ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE WASZĄ PLATFORMĘ B2B OSTATNIO WDROŻYLIŚCIE?
Wśród wdrożonych narzędzi warto wymienić kosztorysy, które wyraźnie przekładają się w naszym systemie na konwersję. Stworzyliśmy na SIG.pl rozbudowany moduł wycen. Funkcja ta pozwala użytkownikowi platformy (np. firmie budowlanej) stworzyć kosztorys dla inwestora – klienta finalnego. Kosztorys zawiera indywidualne warunki cenowe i ma przejrzystą formę graficzną ze zdjęciami produktów. Można go pobrać w formie PDF i wydrukować. Moduł kosztorysów dla klientów opiera się na listach zakupowych, więc w prosty sposób można przenieść wszystkie produkty do koszyka i złożyć zamówienie.


BARTOSZ PILCH - dyrektor ds. e-commerce i marketingu SIG