Poniższy artykuł pochodzi z magazynu "Builder" - styczeń 2022.
...

W SIG kontynuujemy rozpoczętą w roku 2021 Strategię Trwałego Wzrostu

Na rynku materiałów budowlanych w roku 2021 pojawiły się nowe trendy, na które wpływ miały czynniki globalne. Wśród nich np. olbrzymie zapotrzebowanie na drewno oraz stal. Innym czynnikiem o charakterze globalnym, który wyraźnie dostrzegamy każdego dnia, są rosnące koszty energii. Ponadto na rynek materiałów budowlanych swój wyraźny wpływ miała sytuacja na lokalnym rynku inwestycji budowlanych w Polsce, m.in. bardzo dynamiczny wzrost w segmentach budownictwa magazynowo-przemysłowego oraz budownictwa mieszkaniowego. Te trendy doprowadziły do znacznego wyczerpania mocy produkcyjnych niektórych producentów materiałów budowlanych, co skutkowało ograniczeniem dostępności materiałów, a także bezprecedensowym wzrostem cen.

W 2022 roku spodziewam się kontynuacji trendów z roku 2021, a także rosnącego ryzyka ograniczania nowych i wstrzymywania już rozpoczętych inwestycji z powodu znaczącego wzrostu kosztów. W tych nadzwyczajnych okolicznościach w SIG kontynuujemy rozpoczętą w roku 2021 Strategię Trwałego Wzrostu opartą o rozwój sprzedaży wielokanałowej, ciągłe doskonalenie obsługi naszych klientów oraz inwestycje w rozwój pracowników. W nowym roku Strategia Trwałego Wzrostu będzie wzbogacona o kompleksowe działania w obszarze ESG.

Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG