Standardy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży budowlanej

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to pojęcie obejmujące swym zakresem ergonomię stanowiska pracy, skuteczne jej wykonywanie oraz komfort i bezpieczeństwo pracownika. Dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy zdrowie i życie ludzkie są największą wartością, a dodatkowo przepisy prawa zobowiązują go do zapewnienia ochrony osób zatrudnionych poprzez  odpowiednie wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki.

Dobry pracownik to bezpieczny pracownik

Wedle dzisiejszych standardów zarzadzania przedsiębiorstwem, zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym to nie dodatkowy koszt i marnowanie zasobów firmy, a realizowanie optymalnej strategii organizacyjnej. Komfortowe miejsce pracy oraz dobre samopoczucie pracowników owocuje pożądaną przez pracodawcę efektywnością i lojalnością w stosunku do zakładu pracy. SIG, chcąc utrzymywać zdrowe i bezpieczne środowisko zawodowe, realizuje stały cykl doskonalenia w tym zakresie. Minimalizacja ryzyka i podnoszenie komfortu aktywności zawodowej to polityka dotycząca zarówno zatrudnionych, jak i gości oraz kontrahentów firmy.

Dobry pracownik to świadomy pracownik

BHP to unormowany przepisami katalog praw i obowiązków. Ważne jednak, by pracownicy na każdym szczeblu organizacji rozumieli zamysł i dobra praktykę w zakresie bezpieczeństwa pracy. Częstotliwość treningów bezpieczeństwa określona jest przepisami prawa, ale profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem to również i szacowanie ryzyka, dlatego SIG podchodzi do kwestii elastycznie i w zależności od potrzeb. Co istotne, bardzo dobre efekty przynosi pozytywna komunikacja w zakresie bezpieczeństwa pracy,  połączona z regularnymi warsztatami tematycznymi.

Branża budowlana - szczególny przypadek

W branży budowlanej, zwłaszcza w obszarze wykonawstwa, odnotowuje się najwięcej wypadków przy pracy, w tym tych śmiertelnych. Nie słyszymy o tym na co dzień z uwagi na rozproszenie tych zdarzeń, tym niemniej generują one bardzo wysokie koszty społeczne i biznesowe. Świadome tego stanu rzeczy duże firmy budowalne i wykonawcze  promują dobre praktyki  w zakresie bezpieczeństwa pracy. Dostrzegalny jest ciągły progres w tym obszarze oraz widoczna poprawa świadomości i postaw pracowników.

Szacowanie ryzyka

Cykl szkoleń prowadzonych przez ekspertów SIG dotyczy szerokiej grupy zatrudnionych, natomiast szczególną kategorią są pracownicy działu Magazyn i Transport. Tu katalog ryzyk jest zdecydowanie szerszy, odpowiedzialny pracodawca wprowadza więc dla tej kategorii więcej szkoleń, połączonych z pakietem rozwiązań prewencyjnych. Szczególnie istotny jest proces transportu towaru na budowy i jego rozładunku. Bezpieczne przewożenie i właściwe mocowanie produktów budowlanych wpływa nie tylko na pracowników i flotę, ale dotyczy również innych uczestników ruchu drogowego.  Mobilna grupa pracowników to z kolei szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy. Branżowi liderzy wdrażają też pakiet szkoleń i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego.

Bezpiecznie w magazynie i na drodze

Proces transportu materiałów budowlanych to szczególny element w obszarze bezpieczeństwa. SIG, oprócz szkoleń z bezpiecznej jazdy i eco drivingu, zapewnia kierowcom dedykowane szkolenia z zakresu mocowania i przewożenia ładunków. Pracownicy szkoleni są z zakresu prawidłowego rozmieszczenia ładunku, jego mocowania, stosowania pasów mocujących, ich ilości oraz zachowania się ładunku na zakrętach przy danej prędkości. Ponadto szkolimy kierowców, jak prawidłowo załadować samochód i co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo przewożonego ładunku – mówi Bogumiła Czernecka - Kierownik Floty i Transportu, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Pracy SIG.

Po bezpiecznym dostarczeniu towaru w miejsce przeznaczenia, należy także zapewnić jego bezpieczny rozładunek. Konieczne jest wówczas oznaczenie strefy rozładunku, a także wykorzystanie np. koguta stroboskopowego.  Ważne jest też, aby kierowca posiadał kamizelkę odblaskową oraz kask, czasem również okulary ochronne (budowlane). Takie działania zabezpieczą przed wypadkiem pracowników, osoby postronne, użytkowników innych środków transportu oraz pozostałe osoby operujące na terenie budowy.

Branża wymaga odpowiedzialności

SIG jest pionierem jeśli chodzi o podnoszenie świadomości pracowników i stosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Branżowy lider podkreśla ważność pracy u podstaw, a także szkoleń i utrwalania wiedzy w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa: użytkowania samochodu ciężarowego, praw fizyki działających podczas jazdy z ładunkiem, bezpieczeństwa przewożenia ładunków i ich mocowania oraz skutków prawnych i społecznych w przypadku nieprawidłowości prowadzących do wypadku w pracy lub na drodze i związanej z tym odpowiedzialności kierowcy.

Doświadczony i odpowiedzialny pracodawca odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa swoich pracowników. Życie i zdrowie pracowników powinno być zawsze stawiane na pierwszym  miejscu, a metodyczny program szkoleń, podnoszący świadomość zatrudnionych, musi stanowić element polityki bezpieczeństwa dojrzałej firmy.


Źródło: Inwestycje.pl