Poniższy wywiad pochodzi z "Biznes Trendy" w "Rzeczpospolitej" - wydanie 6.09.2022
...

SIG z tytułem Dobry Pracodawca 2022

Rozmowa z Marcinem Szczygłem, Prezesem Zarządu SIG Sp. z o.o., spółki nagrodzonej tytułem Dobry Pracodawca 2022.

Jak w SIG definiowany jest termin "dobry pracodawca"?
W SIG od roku 2016 prowadzimy regularne Badania Zaangażowania Pracowników. Wyniki są dla nas ważnym źródłem informacji dotyczącym poziomu ich satysfakcji oraz opinii na temat pracodawcy. Pracownicy bardzo wysoko oceniają SIG – NPS w roku 2021 wynosił 29 proc. Szczególnie wysoko ocenione zostały takie obszary jak komunikacja, obszar bezpieczeństwa pracy czy reakcja firmy na pandemię. Naszym zdaniem dobry pracodawca to taki, który podejmuje transparentne i zrozumiałe dla pracowników decyzje, dba o ich bezpieczeństwo, realizując przy tym postawione cele biznesowe, wynikające z naszej strategii rozwoju.

Czym charakteryzuje się polityka personalna w Państwa spółce?
Zawsze dążyliśmy do tego, aby pozyskać, utrzymać i rozwijać najlepszych pracowników na rynku. Wspólnymi siłami tworzymy nowoczesną, otwartą na zmiany i dbającą o całą kadrę organizację. Zmieniają się nasze działania, tak jak zmienia się rzeczywistość wokół nas, ale nasze podstawowe założenie pozostaje bez zmian. Pragniemy być dla wszystkich naszych pracowników pracodawcą angażującym się, otwartym na nowe idee, tworzącym przyjazne i rozwojowe miejsce pracy – to wielkie wyzwanie, które staramy się codziennie realizować. Myślę, że jako organizacja tworzymy rozwojowe środowisko pracy.

Co szczególnie wyróżnia politykę firmy w podejściu do pracowników?
W SIG realizujemy naszą strategię rozwoju poprzez kulturę zaangażowania. Zachowania wyznaczają standard naszej działalności, wzmacniają markę i jednocześnie tworzą unikalne środowisko pracy, wspólne dla nas wszystkich. Działamy śmiało, zwinnie i wyróżniamy się na rynku. Pracujemy z ambicją oraz determinacją, jesteśmy innowacyjni, dzięki czemu zostaliśmy liderem na rynku, próbując nowych rozwiązań i wyznaczając trendy. Promujemy współpracę wewnątrz organizacji – działamy poprzez rozwijającą się sieć ponad 50 Oddziałów. Niezmiernie ważne jest dla nas indywidualne podejście do pracownika, budowanie relacji i długoterminowej współpracy.

Dostrzeżenie pojedynczego człowieka i zbudowanie relacji międzyludzkich w dużej organizacji jest dużo trudniejsze niż w małych przedsiębiorstwach. W jaki sposób SIG radzi sobie z takim wyzwaniem?
Jak już wspomniałem, działamy poprzez rozwijającą się sieć współpracujących ze sobą Oddziałów, których zespoły to serce naszej strategii. Naszym najwyższym priorytetem są zaangażowane i zmotywowane zespoły w Oddziałach – to jest cel, do którego nieustannie dążymy. Konferencje, szkolenia, komunikacja, działania menadżerów, wreszcie systemy premiowe nastawione są na budowanie zaangażowania i współpracy we wszystkich zespołach w SIG.

Otrzymali Państwo tytuł Dobry Pracodawca 2022. Co oznacza dla Państwa to wyróżnienie?
Dla mnie osobiście tytuł Dobry Pracodawca 2022 jest potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji w dość niełatwych czasach. Uważam, że zostaliśmy docenieni za decyzje, jakie podejmujemy każdego dnia, aby tworzyć coraz lepiej funkcjonującą. Przez lata działalności na rynku udało nam się stworzyć stabilne i przyjazne miejsce pracy. SIG z roku na rok poprawia swoje wyniki. Jesteśmy rzetelnym pracodawcą i solidnym partnerem handlowym. Myślę, że śmiało możemy określić naszą firmę mianem kreatora nowych standardów na rynku dystrybucji materiałów budowlanych.

Rozmawiała Joanna Jakoweńko

Marcin Szczygieł ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Krakowską, a następnie studia MBA w European University. Posiada szerokie doświadczenie w branży budowlanej, zarówno w wykonawstwie (Exbud i Higgs & Hill Overseas Ltd), jak i w branży materiałów budowlanych, pełniąc między innymi funkcje Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Isover Saint Gobain, Dyrektora Generalnego Radson Polska oraz Prezesa SITACO Sp. z o.o. Od roku 1999 pełni funkcję Prezesa SIG Sp. z o.o., lidera swojej branży w Polsce (ponad 50 oddziałów w całym kraju), który należy do międzynarodowego koncernu SIG plc (spółka mid 250 London Stock Exchange). Od wielu lat należy do Komitetu Wykonawczego Koncernu SIG plc.