Poniższy artykuł pochodzi z magazynu "Nowa Sprzedaż" - NR 35 (wrzesień 2021)
...

Jak zaplanować budżet na bieżące działania e-commerce?

Odpowiednie zaplanowanie budżetu jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania firmy. Co do tego chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że właściwie przygotowany budżet pozwala nam nie tylko zapewnić wygodne bezpieczeństwo działalności przedsiębiorstwa, ale także zadbać o stabilny rozwój. Nie inaczej jest w sferze handlu elektronicznego. Zatem jak dobrze wyznaczyć budżet na e-commerce i jakie pułapki mogą stanąć nam na drodze?

Planowanie budżetu e-commerce zaczynamy zazwyczaj kilka miesięcy przed końcem roku. W przypadku naszej platformy SIG.pl jest to okolica października. Jeśli funkcjonujemy w modelu omnichannelowym, budżet e-commerce planowany jest razem z innymi kanałami sprzedaży. Ustalamy go tak samo jak pozostałą część budżetu firmy. Wyznaczamy dokładne parametry przychodowe oraz kosztowe, aby finalnie osiągnąć poziom zysku, który zakładaliśmy. Stronę przychodów oraz kosztów dzielimy zgodnie z firmowym planem kont. Przy planowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę plany rozwojowe. Jasno ustalmy, co chcemy zrobić w kontekście rozwoju naszego kanału e-commerce. Pamiętajmy również o planach naszych przyszłych programów marketingowych. Zwracamy uwagę na korelację działań marketingowych ze wzrostem sprzedaży – zarówno przez e-commerce, jak i w tradycyjnych kanałach handlowych. Jeśli uznamy, że warto zainwestować w coś nowego, uruchamiamy osobny budżet dla takiego projektu. Istotne jest oszacowanie potencjału inwestycji w kontekście poprawy wyniku. Pozwala to stwierdzić, czy warto wdrożyć projekt.

Metoda zadaniowa
Podczas planowania budżetu warto skorzystać z metody zadaniowej, która opiera się na realizacji wyznaczonych celów. W pierwszym kroku stawiamy nasze cele, na podstawie których określamy sposób działania oraz założenia budżetowe. Choć metoda ta jest czasochłonna i wymaga dużych kompetencji analitycznych, ma niewątpliwą zaletę – jest bardzo precyzyjna. Pod uwagę bierzemy wyznaczone cele i rozkładamy je na różnorodne zmienne. Dzięki temu budżet jest realistyczny i całościowo się spina. Podkreślmy, że podczas planowania wykorzystujemy wewnętrzne oraz zewnętrzne dane, które określają aktualną sytuację rynkową i prognozy. Stany wewnętrzne czerpiemy z zaawansowanych modułów analitycznych, opierających się na tzw. hurtowni danych, które dostarczają informacji kosztowych oraz przychodowych o różnorodnej granulacji. Odwołując się do naszych doświadczeń, mechanizm prognozowania warto oprzeć na precyzyjnej analityce danych wewnętrznych (kosztowych i sprzedażowych), połączonych z zewnętrznymi (bieżącymi danymi rynkowymi) oraz informacjami pochodzącymi ściśle z naszego kanału e-commerce.

(...)

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DOSTĘPNA W MAGAZYNIE "NOWA SPRZEDAŻ" LUB TUTAJ W WERSJI ONLINE, DLA PRENUMERATÓW.


...
Bartosz Pilch - dyrektor ds. E-commerce i Marketingu w firmie SIG