Rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu


Aktualności

W związku z wyjątkową sytuacją, SIG podjął działania mające ułatwić oraz wspierać adaptację do nowych realiów zarówno przez naszych pracowników, dzieci pracowników oraz społeczności lokalne:

Zdając sobie sprawę jak ważne jest wsparcie w tej wyjątkowej sytuacji:

  • Aby ułatwić organizację czasu pracy stworzyliśmy Standardy Pracy Zdalnej mające ułatwić wszystkim pracownikom wdrożenie, oraz stworzyliśmy specjalną aplikację dla menadżerów mającą na celu ułatwić ewidencję czasu pracy.
  • Dla dzieci pracowników zostały udostępnione materiały edukacyjne, których celem jest wspierać nauczanie zdalne prowadzone w szkołach. Stworzyliśmy dwa filmy dotyczące metod efektywnego uczenia się oraz planowania zadań w czasie, do filmów zostały dołączone również broszury zawierające materiały podnoszące kompetencje we wspomnianych obszarach.
  • Przekształciliśmy formułę warsztatów w ramach współpracy z Państwową Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie tak aby uczniowie mogli wziąć w nich udział mimo zajęć niestacjonarnych. Został przeprowadzony cykl warsztatów dotyczących metod planowania zadań, a uczniowie otrzymali filmy oraz broszury informacyjne dotyczące metod planowania nauki oraz uczenia się, z których będą mogli skorzystać w dowolnej chwili.
  • W ramach współpracy z Rzemieślniczym Klubem Sportowym Juvenia dla tegorocznych maturzystów, będących zawodnikami klubu sportowego odbyły się warsztaty online dotyczące metod efektywnego uczenia się. Odbył się także cykl regularnych spotkań indywidualnych mających pomóc zawodnikom: utrzymać motywację do nauki, znaleźć metody wspierające ich w uczeniu się, przygotować CV oraz określić aspiracje zawodowe.
Inwestujemy w rozwój i dobre samopoczucie naszych pracowników oraz społeczności. Jesteśmy zaangażowani w społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe dla naszych klientów, pracowników, dostawców i akcjonariuszy.


Odpowiedzialny biznes

W SIG Sp. z o.o. dążymy do realizacji naszych celów biznesowych w sposób odpowiedzialny, mając świadomość wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego naszej działalności.

Grupa SIG stosuje połączony system polityki i zarządzania BHP (BHP) zgodnie z OHSAS 18001 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ISO 14001 w zakresie środowiska. System zarządzania BHP naszej grupy jest wzorowany na uznanej na całym świecie normie BHP BS-OHSAS 18001: 2007 z systemem zarządzania brytyjskim biznesem akredytowanym przez ponad 10 lat dzięki partnerstwu z Intertek.

SIG Pracuję bezpiecznie
Program bezpieczeństwa i higieny pracy SIG Pracuję Bezpiecznie zapewnia znaczne zmniejszenie liczby wypadków. Celem programu jest przejście od audytów do procesu opartego przeniesieniu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo na wszystkich menadżerów i pracowników.

Ryzyko zawodowe na drogach
W SIG Sp. z o.o. zdajemy sobie sprawę, że nasi kierowcy reprezentują firmę i jej wartości, gdy są w drodze, i promujemy potrzebę kierowania pojazdami z należytą starannością i uprzejmością wobec innych oraz przestrzegania prawa i zasad ruchu drogowego.
Kierowcy są oceniani pod kątem kompetencji i posiadanych licencji. Pojazdy drogowe podlegają rutynowym inspekcjom. Program konserwacji i kontroli floty pojazdów użytkowych jest zarządzany centralnie. Wdrożyliśmy konkurs Master Drive – wyłaniający najlepszego i najbezpieczniej jeżdżącego kierowcę w SIG oraz program Ekodriver, samochody zostały wyposażone w panel ECO-Masternaut, który wskazuje kierowcy jego zachowania oraz style prowadzenia aut, w celu identyfikowania dobrych praktyk oraz obszarów do rozwoju w zakresie jazdy.

Nasi pracownicy

"W SIG Sp. z o.o. wierzymy, że nasi pracownicy są naszym największym atutem i kluczem do naszego sukcesu. Koncentrując się na zatrudnianiu, utrzymywaniu i rozwijaniu naszych najlepszych ludzi, jesteśmy przekonani, że nasze zespoły zapewniają sukces SIG dziś, jutro i w przyszłości."

Marcin Szczygieł, Dyrektor Zarządzający SIG


Komunikacja wewnętrzna


Komunikacja z naszymi pracownikami jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy rozumieli wizję i cele SIG oraz naszą strategię ich realizacji.

Naszym celem jest takie zarządzanie informacją aby pracownicy mogli identyfikować się z firmą.

Nasze założenie to zaplanowane i regularne działania, w wyniku których pracownicy otrzymują pełną i rzetelną informację, co pozwala na dwustronną komunikację.

Nasi menadżerowie są odpowiedzialni za przekazywanie kluczowych wiadomości i informacji swoim zespołom. Dbamy o podnoszenie umiejętności komunikacyjnych zarówno naszych menadżerów, jak i ich zespołów, aby systematycznie pracować nad poprawą efektywności współpracy.

Zachęcamy naszych pracowników do dzielenia się swoimi opiniami i opiniami. Osiągamy ten cel poprzez regularne konferencje, roadshows oraz lokalne spotkania zespołów i briefingi, a także poprzez Badanie Zaangażowania pracowników. Badanie daje nam wszystkim szansę, aby słuchając głosu naszych pracowników, sprawić, że SIG staje się coraz lepszym miejscem pracy.

Zdajemy sobie sprawę z wartości angażowania pracowników i uwzględniania ich opinii i jesteśmy zobowiązani do podejmowania działań w oparciu o wyniki Badania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie Grupy.


Inwestowanie w naszych ludzi i możliwości

Wierzymy, że rozwój naszych pracowników jest niezbędny zarówno dla nich samych, jak i dla naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że pracownicy są ambasadorami, którzy budują relacje z klientem, wpływając na wizerunek firmy.

Rozwój naszych pracowników został wpisany w cele strategiczne SIG.

Strategia Działu Rozwoju SIG wynika z przekonania, że kluczowe dla efektywności biznesu jest tworzenie kultury angażującej pracowników.

Nasze założenie to indywidualne podejście do pracowników, z którego wynikają programy rozwojowe oraz portfolio szkoleniowe, umożliwiające pracownikom rozwijanie swoich talentów w różnorodnych kierunkach, uwzględniające ich faktyczne możliwości i aspiracje.

Dlatego też zapraszamy naszych pracowników na szkolenia tradycyjne, jak i wykorzystujące też nowoczesne metody np. grywalizację.
Portfolio szkoleniowe SIG:

Szkolenia:
• Coaching menadżerski
• Techniki sprzedaży i negocjacji
• Zarządzanie zespołem
• Prowadzenie rozmów okresowych i udzielanie informacji zwrotnej
• Zarządzanie zmianą i komunikacją w organizacji
• Zarządzanie czasem
• Szkolenie Train-to-Trainers: standardy prowadzenia szkoleń i warsztatów
• Grywalizacja: "Gra marżowa"

Warsztaty:

• Jak zwiększyć efektywność zespołu?
• Jak rozwiązywać konflikty w zespole?
• Jak zbudować zaangażowanie w zespole?

 


Naszą pracę od kilku lat wyróżnia naukowe podejście do rozwoju, które jest dobrze znane naszym pracownikom. Przykładem z ostatnich miesięcy jest zastosowanie Teorii ról zespołowych M.Belbina, po którą sięgnęliśmy.

Korzystając z wysokiego zaangażowania, promujemy atrakcyjny język komunikacji, który zapewnia naszym zespołom efektywniejszą współpracę z większym zrozumieniem. Wierzymy też, że w ten sposób pracujemy nad zwiększeniem zaangażowania, bo jak pokazują badania ludzie, którzy wykorzystują swoje mocne strony, sześciokrotnie bardziej angażują się w pracę.
Rozmowy okresowe

Podstawowym celem rozmowy okresowej jest obiektywna ocena efektów pracy członków organizacji, ich postaw i zachowań. Pozwala też na ocenę skuteczności działań podjętych w ciągu ostatniego roku w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności pracownika oraz identyfikację obszarów kompetencyjnych wymagających dalszego rozwoju i dobór odpowiednich narzędzi rozwojowych na kolejny okres. Dodatkowo stanowi bogate źródło wiedzy dotyczącej aspiracji każdego pracownika, jego planów zawodowych i potrzeb rozwojowych. Jest również okazją do podkreślenia sukcesów i nazwania trudności, które wystąpiły w ostatnim roku, oraz przekazania wzajemnych oczekiwań, ze strony pracownika oraz przełożonego.


Równe szanse i różnorodność

Oferujemy równe szanse wszystkim obecnym i potencjalnym pracownikom oraz cenimy włączenie i różnorodność myślenia. Uważamy, że ma to kluczowe znaczenie w generowaniu nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązań dla naszej firmy i klientów. Zgodnie ze swoją polityką różnorodności, SIG kontynuuje działania na rzecz poprawy wszystkich aspektów różnorodności wśród swoich pracowników.

Zapoznaj się z procedurą Grupy SIG dotyczącą różnorodności i akceptacji

Inwestujemy w rozwój pracowników poprzez:
• realizację warsztatów dotyczących Ról Zespołowych w oparciu o Metodologię Belbina ®, które przyczyniają się do większej świadomości i satysfakcji z komunikacji wśród naszych pracowników
• regularne rozmowy okresowe, w trakcie których określane są wraz z pracownikiem cele oraz obszary do rozwoju gry zespołowe uczące kompetencji przydatnych w pracy na co dzień m.in. technik sprzedaży i negocjacji
• szkolenia z zakresu Ratownictwa Medycznego - Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem czynności ratowniczych podczas wypadku drogowego
• szkolenia z zakresu Prawidłowego rozmieszczania i mocowania ładunku podczas transportu
• szkolenia z Bezpiecznej jazdy

Dbamy o dobrostan psychologiczny, społeczny oraz fizyczny naszych pracowników dzięki:
• programom wypoczynkowym "wakacje pod gruszą"
• zapewnianiu opieki zdrowotnej
• oferowaniu kart sportowych

Społeczności oraz działalność charytatywna

W SIG uważamy, że ważny jest wkład w społeczności, w których działamy.
Staramy się rozwijać związki z tymi społecznościami poprzez szereg działań i inicjatyw wspieranych przez lokalne zespoły i menadżerów.

Działania na rzecz lokalnych społeczności

W całej Grupie jesteśmy zaangażowani we wspieranie lokalnych społeczności na wiele różnych sposobów. Ściśle współpracujemy z lokalnymi uniwersytetami, wspierając grupy przedsiębiorstw społecznych, uczestnicząc w projektach budowy społeczności oraz sponsorując lokalne, a nawet profesjonalne drużyny sportowe. – jesteśmy patronem Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Kraków

Pracownicy SIG biorą udział w różnych działaniach, od wydarzeń sportowych po wędrówki po górach, aby wspierać wartościowe cele i zbierać pieniądze dla lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych.

Dokonujemy również darowizn na cele charytatywne jako organizacja i prowadzimy dopasowany program finansowania, aby wesprzeć wysiłki charytatywne pracowników, dopasowując darowizny do 500 GBP (lub równowartości). Dbamy również o to, aby pomóc w nagłośnieniu ich działań związanych z pozyskiwaniem funduszy za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

• posiadamy procedurę przyznawania darowizn na cele dobroczynne
realizujemy program warsztatowy wraz z Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie dla uczniów i nauczycieli
jesteśmy patronem Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Kraków
realizujemy warsztaty dla maturzystów będących zawodnikami Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia Kraków

 


Materiały z warsztatów Metody uczenia się

Broszura

Zobacz film "Metody uczenia się"

Materiały z warsztatów Planowanie zadań
Broszura
Zobacz film "Metody planowania zadań"

Raport płac ze względu na płeć


W SIG spełniamy wymóg publikowania przez brytyjskich pracodawców kluczowych wskaźników różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić równe szanse i wierzymy, że dane dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn będą cennym narzędziem pomagającym nam skoncentrować naszą uwagę na rozwijaniu zróżnicowanych zespołów.

Pobierz pełny raport SIG dotyczący wynagrodzenia ze względu na płećRaport roczny

Zapoznaj się z wynikami okresowymi SIG 2019