PRACA W SIG

Oferta Działu Rozwoju

Naszym podstawowym zadaniem jako Działu HR jest rozwój pracowników. Nasze założenie to indywidualne podejście do pracowników, z którego wynika portfolio szkoleniowe. Jest ono zindywidualizowane, umożliwiające pracownikom rozwijanie swoich talentów w różnorodnych kierunkach, uwzględniające ich faktyczne możliwości i aspiracje. Dlatego też zapraszamy naszych pracowników na szkolenia tradycyjne, jak i wykorzystujące też nowoczesne metody, np. grywalizację.

Menadżerom SIG dedykujemy coaching indywidualny oraz zespołowy, wspólnie z nim projektujemy warsztaty facylitacyjne, optymalnie wykorzystujące potencjał uczestników. Stawiamy bowiem na różnorodność.

Nasz SIG z Lego

Grywalizacja w SIG

Menadżerowie w roli Facylitatorów Coaching Zespołowy


Społeczna odpowiedzialność biznesu


W SIG staramy się odpowiedzialnie podchodzić do zadań, które stają przed współczesnym biznesem. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nam bardzo bliska.

Poprzez wpieranie i aktywizację osób niepełnosprawnych budujemy w SIG kulturę włączającą. Działamy na rzecz środowiska, czego wyrazem są nasze inicjatywy: posadzone drzewo za każdy zakupiony samochód, szkolenia z ecodrivingu, programy z pierwszej pomocy dla najmłodszych, promocja programów branżowych Tydzień Bezpieczeństwa.

Flota SIG na rzecz środowiska

Samochody hybrydowe

Troska o bezpieczeństwo najmłodszych

Szkolenia z Pierwszej Pomocy


Bezpieczeństwo, profilaktyka, zdrowie

W SIG tworzymy bezpieczne miejsce pracy, zapewniając zgodność z przepisami prawa, bezpieczeństwem i higieną oraz środowiskiem. Wyrazem naszych działań są inicjatywy i programy edukacyjne dla wszystkich pracowników:

- szkolenia z zakresu Ratownictwa Medycznego - Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem czynności ratowniczych podczas wypadku drogowego

- szkolenia z zakresu Prawidłowego rozmieszczania i mocowania ładunku podczas transportu

- szkolenia z Bezpiecznej jazdy

- program SIG ACTIVE – zarządzanie zdrowiem pracowników w SIG. Staramy się dostarczać naszym pracownikom wiedzę na temat prozdrowotnych sposobów życia, pracy oraz rozwijać motywację do ich realizacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Grupa Biegaczy SIG.

Ratownictwo medyczne Bezpieczny transport Bezpieczna jazda SIG ACTIVE


SIG w mediach społecznościowych

  ZOBACZ RÓWNIEŻ:
O nas
Proces rekrutacji
Oferty pracy