Geowłókniny WIG wykonane są z włókien polipropylenowych, które odznaczają się dużą wytrzymałością, a także wysoką odpornością na uszkodzenia. Geowłókniny dostępne są w gramaturach od 100 do 800 g/m². Główne funkcje geowłóknin WIG to: wzmocnienie, separacja, drenaż, izolacja.

Funkcja wzmacniająca: Geowłóknina, przejmując część obciążenia, wzmacnia podłoże gruntowe lub nasypowe.

Funkcja ochronna: Geowłóknina przejmuje na siebie oddziaływanie czynników zewnętrznych (agresywnych), jak działanie wiatru, wody, okruchów skalnych czy perforacje.

Funkcja separacyjna: Geowłóknina nie dopuszcza do mieszania się podłoża gruntowego i warstwy nasypowej, co zwiększa nośność w czasie eksploatacji.

Funkcja drenażowa: Geowłóknina umożliwia przepływ wody, co zabezpiecza przed niekorzystnymi zmianami strukturalnymi w gruncie.

Funkcja izolująca: Geowłóknina zapobiega grawitacyjnym przepływom wody w kierunku prostopadłym do powierzchni geowłókniny, dzięki czemu możliwe jest odcięcie konstrukcji budowli od wody gruntowej, podłoża gruntowego od środowiska wodnego czy też od składowanych śmieci. Geowłóknina zapobiega skażeniu wód gruntowych.

<< powrót