Jako międzynarodowy pracodawca, doceniamy różnorodność naszych pracowników i korzyści, jakie przynosi ona w osiąganiu naszych celów. W SIG wszyscy są mile widziani i tak samo ważni, niezależnie od płci, pochodzenia, narodowości, koloru skóry, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu zdrowia czy przekonań religijnych. Dążymy do stworzenia sprawiedliwego i integracyjnego środowiska pracy, umożliwiającego wszystkim pracownikom wnoszenie indywidualnego i cennego wkładu w działalność firmy. Jesteśmy również zdeterminowani, aby zapewnić tę samą otwartość wszystkim naszym klientom, dostawcom, partnerom biznesowym i społecznościom, w których działamy.

Działania edukacyjne:
Prowadzimy działania edukacyjne, na naszej Grupie dla wszystkich pracowników na Workplace w ramach naszego Programu "Zdrowie Pracownika" zamieszczając posty nawiązujące do tematyki różnorodnego i włączającego środowiska pracy. Dodatkowo każdy nasz post zamieszczany w ramach programu "Zdrowie Pracownika" zawiera opis grafiki z myślą o osobach z niepełnosprawnością narządu wzroku a także tłumaczenie w języku angielskim z myślą o osobach niepolskojęzycznych.Publikowane przez nas materiały edukacyjne dla wszystkich pracowników dotyczą między innymi:
 • komunikacji alternatywnej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • naszych procedur związanych z tematyką różnorodności i akceptacji
 • tematycznych świąt (na przykład: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii)
 • roli wsparcia społecznego
 • doceniania pracowników
 • błędów poznawczych
 • stresu mniejszościowegoTworzymy różnorodne środowisko pracy zatrudniając ponad 800 pracowników:
 • W 2022 roku w SIG Polska pracuje około 31% kobiet.
 • Obecnie nasi pracownicy są w wieku od 20 do 75 lat.
 • Na stanowiskach Sprzedawców Wewnętrznych pracuje około 78% kobiet
 • Na stanowiskach Kierowników Sprzedaży Wewnętrznej 79% kobiet,
 • Na stanowiskach Sprzedawca Wewnętrzny – Logistyk pracuje 71% kobiet.
 • W Centrali SIG pracuje 53% kobiet, 47% mężczyzn.Wdrożyliśmy Procedury, mające określać nasze zobowiązania w tym zakresie:

Nasi wszyscy pracownicy odbywają także szkolenie, kończące się testem wiedzy z naszej Procedury dotyczącej różnorodności i akceptacji.

Rekrutujemy, rozwijamy i zatrzymujemy talenty w oparciu o umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie, wyniki, zachowania i osiągnięcia, przy zastosowaniu jasno określonych, sprawiedliwych i akceptacyjnych kryteriów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu rekrutacji w SIG odwiedź naszą stronę.