Bezpieczeństwo i zdrowie pracownika


Bezpieczeństwo w pracy

W SIG tworzymy bezpieczne miejsce pracy, zapewniając zgodność z przepisami prawa, bezpieczeństwem i higieną oraz środowiskiem. Wyrazem naszych działań są inicjatywy i programy edukacyjne dla wszystkich pracowników:
✓ szkolenia z zakresu Ratownictwa Medycznego - Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem czynności ratowniczych podczas wypadku drogowego
✓ szkolenia z zakresu Prawidłowego rozmieszczania i mocowania ładunku podczas transportu
✓ szkolenia z Bezpiecznej jazdyProgram "Zdrowie pracownika"

Zdrowie pracownika

W SIG zdajemy sobie sprawię, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. W związku z tym podejmujemy działania, mające na celu promowanie zdrowego oraz zrównoważonego stylu życia, wspierającego zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne naszych pracowników.

Przygotowując nasze działania, przyjrzeliśmy się obszarom wskazywanym w badaniach jako związanych z dobrostanem (eng. Wellbeing). Obszary, jakie w efekcie naszych analiz uznaliśmy za kluczowe dla dobrostanu, to: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, relacje z innymi ludźmi oraz otoczenie.

Wdrożyliśmy program "Zdrowie pracownika" oraz Procedury, mające określać nasze zobowiązania w tym zakresie:
   a. Procedura zdrowia i dobrostanu psychicznego pracowników
   b. Procedura przeciwdziałania mobbingowi
   c. Procedura różnorodności i akceptacji

Merytoryka oraz zgodności z wynikami badań treści, jakie proponujemy naszym pracownikom, jest dla nas istotna, dlatego też program prowadzimy przy wsparciu osoby z wykształceniem psychologicznym.

W ramach programu "Zdrowie pracownika" uruchomiliśmy kampanie edukacyjną, która ma na celu wspieranie pracowników w obszarach wpływających na odczuwany dobrostan. Broszury informacyjne, będące elementem naszej kampanii, publikowane są cyklicznie w naszym newsletterze.

Do tej pory opublikowaliśmy broszury między innymi na temat:
   ✓ Roli snu
   ✓ Profilaktycznych badań lekarskich
   ✓ Znaczenia aktywności fizycznej
   ✓ Specjalistów związanych ze zdrowiem psychicznym – różnice między Psychologiem, Psychoterapeutą i Psychiatrą

                                   

Dodatkowo każdego dnia udostępniamy naszym pracownikom za pomocą platformy Workplace by Facebook dodatkowe informacje związane z obszarami dobrostanu. Łącznie na naszych wewnętrznych mediach społecznościowych opublikowaliśmy już ponad 130 postów, między innymi na temat: aktywności fizycznej, emocji, poczucia własnej wartości, znaczenia odpoczynku oraz dbania o siebie.


Działania proekologiczne

Zarządzanie emisjami

   ✓ Nasza polityka niskoemisyjna wspiera naszą politykę HSE, a proces rozliczania śladu węglowego SIG jest corocznie weryfikowany zgodnie z ISO 14064-3 w celu uzyskania ograniczonego poziomu pewności.

   ✓ Naszym celem jest zmniejszenie zużycia paliwa, energii i wody oraz odpadów. W całym naszym portfelu nieruchomości nadal inwestujemy w projekty inwestycyjne i instalację technologii energooszczędnych. Obejmuje to remont istniejących budynków, a także wyposażenie nowych miejsc.

   ✓ Wraz z pracami nad konsolidacją i modernizacją floty pojazdów drogowych Grupy przyczyniło się to do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych w Grupie.


Transport

   ✓ Zużycie paliwa przez pojazdy jest głównym wskaźnikiem KPI w transporcie dla SIG, a zużycie paliwa przez pojazdy drogowe stanowi 75,6% całkowitej emisji śladu węglowego Grupy.

   ✓ Istnieje szereg projektów mających na celu zmniejszenie zużycia bezwzględnego, w tym konsolidacja oddziałów i programy udostępniania floty; instalacja Masternaught Telematics w pojazdach w całej Grupie, zapewniająca dokładny pomiar wydajności jazdy; oraz ogólnoeuropejska inicjatywa wprowadzenia systemu wyznaczania trasy i planowania pojazdów ("VRS") w celu usprawnienia planowania podróży.


Energia

   ✓ Zużycie energii elektrycznej jest drugim najwyższym priorytetem SIG w zakresie zarządzania emisjami.

   ✓ Utrzymaliśmy program wewnętrznych i zewnętrznych audytów energetycznych, zgodnie z dobrowolnymi i ustawowymi programami rozliczania emisji dwutlenku węgla.

   ✓ Współpracowaliśmy z Carbon Trust ("CT") i osiągnęliśmy Standard CT zgodnie z CRC Energy Efficiency Scheme, a także z Carbon Credentials w celu usprawnienia naszego procesu księgowania danych, osiągnięcia standardu weryfikacji ISO i kontynuacji trendu spadkowego dla emisji węgla.

   ✓ Program rozliczania emisji dwutlenku węgla przez SIG spełnia wszystkie wymogi ustawowego programu oszczędności energii rządu brytyjskiego ("ESOS") oraz zidentyfikowane możliwości efektywności energetycznej.

   ✓ Emisje ze zużycia energii elektrycznej zmniejszyły się o 13,7% w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.


Emisja gazów cieplarnianych

   ✓ Ślad węglowy SIG obejmuje wszystkie źródła emisji wymagane zgodnie z przepisami dużych i średnich przedsiębiorstw i grup (rachunki i raporty) z 2008 r., zmienionymi w sierpniu 2013 r., w celu zachowania dokładnych i spójnych danych współczynniki emisji z GHG rządu Zjednoczonego Królestwa.

   ✓ Ślad węglowy Grupy obejmuje emisje CO2 z zakresu 1, za które bezpośrednio odpowiadają przedsiębiorstwa, oraz emisje CO2 z zakresu 2 wynikające z wytwarzania energii elektrycznej przez stronę trzecią, co powoduje emisje pośrednie. Grupa ujawniła również emisje CO2 z zakresu 3, nad którymi firma ma ograniczoną kontrolę, ponieważ jest to transport lotniczy i kolejowy stron trzecich.

   ✓ W SIG dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać pełne, dokładne i rzeczywiste dane dotyczące naszej działalności, przy minimalnym poleganiu na szacunkach. SIG odnotował spadek o 3,7% emisji w zakresie 1 i 2 w ostatnim roku sprawozdawczym. Ogólny wpływ firmy na emisje z zakresu 1, 2 i 3 wykazał spadek o 3,7% w ostatnim roku sprawozdawczym.


Konsumpcja wody

   ✓ Grupa SIG ma dwa zakłady produkcyjne w Southport (Wielka Brytania) i Alizay (Francja), które zużywają niewielką ilość wody w ramach procesu produkcyjnego. Obie instalacje utrzymują praktyki filtrowania wody, recyklingu i ponownego wykorzystania, aby zminimalizować wszelkie straty wody pitnej.

   ✓ Prawie całe zużycie wody przez Grupę jest zużywane na cele społeczne. Efektywność wodna jest kluczowym elementem specyfikacji dla nowych i odnowionych nieruchomości i obiektów, a my nadal identyfikujemy znaczące możliwości zwiększenia zużycia wody poprzez audyt branżowy i proces sprawdzania rachunków.


Gospodarowanie odpadami

   ✓ Głównym celem SIG w zakresie gospodarki odpadami jest minimalizacja produkcji odpadów. Głównym źródłem odpadów są opakowania otwierane w terenie. Tam gdzie to możliwe, materiały te są ponownie wykorzystywane lub zwracane dostawcy, a gdy ponowne użycie nie jest możliwe, materiały są segregowane w celu recyklingu.

   ✓ Nie utylizujemy elektronicznego sprzętu sprawnego technicznie, zostaje on przekazany na rynki wtórne.

   ✓ (Oferujemy naszym klientom programy odbioru odpadów w przypadku "ciętych" materiałów, w tym płyt gipsowo-kartonowych i produktów gipsowych oraz płyt sufitowych z włókien, a także programy zwrotu opakowań dla palet wielokrotnego użytku i nośników.


System zapewnienia i zarządzania jakością

   ✓ SIG utrzymuje swoje systemy zarządzania na wysokim poziomie poprzez bieżące przeglądy zarządzania i audyty wewnętrzne.

   ✓ Tam, gdzie jest to korzystne z handlowego punktu widzenia, systemy zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zewnętrznie certyfikowane zgodnie z normami ISO 9001: 2015, FSC0STD 40-004 i PEFC-ST 2002: 2013. Standardy te są w pełni zintegrowane z naszą codzienną działalnością i zapewniają, że nasze produkty i usługi konsekwentnie spełniają oczekiwania klientów.

   ✓ O ciągłym zaangażowaniu Grupy w utrzymanie najwyższego możliwego standardu jakości świadczy udane przejście z brytyjskiej ISO 9001: 2008 na akredytację ISO 9001: 2015 w lipcu 2017 r.

SIG w mediach społecznościowych

  ZOBACZ RÓWNIEŻ:
O nas
Proces rekrutacji
Oferty pracy