BEZPIECZEŃSTWO, PROFILAKTYKA, ZDROWIE


W SIG tworzymy bezpieczne miejsce pracy, zapewniając zgodność z przepisami prawa, bezpieczeństwem i higieną oraz środowiskiem. Wyrazem naszych działań są inicjatywy i programy edukacyjne dla wszystkich pracowników:

- szkolenia z zakresu Ratownictwa Medycznego - Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem czynności ratowniczych podczas wypadku drogowego

- szkolenia z zakresu Prawidłowego rozmieszczania i mocowania ładunku podczas transportu

- szkolenia z Bezpiecznej jazdy

- program SIG ACTIVE – zarządzanie zdrowiem pracowników w SIG. Staramy się dostarczać naszym pracownikom wiedzę na temat prozdrowotnych sposobów życia, pracy oraz rozwijać motywację do ich realizacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Grupa Biegaczy SIG.


Zdrowie i bezpieczeństwo


Zarządzanie emisjami
Nasza polityka niskoemisyjna wspiera naszą politykę HSE, a proces rozliczania śladu węglowego SIG jest corocznie weryfikowany zgodnie z ISO 14064-3 w celu uzyskania ograniczonego poziomu pewności.

Naszym celem jest zmniejszenie zużycia paliwa, energii i wody oraz odpadów. W całym naszym portfelu nieruchomości nadal inwestujemy w projekty inwestycyjne i instalację technologii energooszczędnych. Obejmuje to remont istniejących budynków, a także wyposażenie nowych miejsc.

Wraz z pracami nad konsolidacją i modernizacją floty pojazdów drogowych Grupy przyczyniło się to do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych w Grupie.


Transport
Zużycie paliwa przez pojazdy jest głównym wskaźnikiem KPI w transporcie dla SIG, a zużycie paliwa przez pojazdy drogowe stanowi 75,6% całkowitej emisji śladu węglowego Grupy.

Istnieje szereg projektów mających na celu zmniejszenie zużycia bezwzględnego, w tym konsolidacja oddziałów i programy udostępniania floty; instalacja Masternaught Telematics w pojazdach w całej Grupie, zapewniająca dokładny pomiar wydajności jazdy; oraz ogólnoeuropejska inicjatywa wprowadzenia systemu wyznaczania trasy i planowania pojazdów ("VRS") w celu usprawnienia planowania podróży.


Energia
Zużycie energii elektrycznej jest drugim najwyższym priorytetem SIG w zakresie zarządzania emisjami.

Utrzymaliśmy program wewnętrznych i zewnętrznych audytów energetycznych, zgodnie z dobrowolnymi i ustawowymi programami rozliczania emisji dwutlenku węgla.

Współpracowaliśmy z Carbon Trust ("CT") i osiągnęliśmy Standard CT zgodnie z CRC Energy Efficiency Scheme, a także z Carbon Credentials w celu usprawnienia naszego procesu księgowania danych, osiągnięcia standardu weryfikacji ISO i kontynuacji trendu spadkowego dla emisji węgla.

Program rozliczania emisji dwutlenku węgla przez SIG spełnia wszystkie wymogi ustawowego programu oszczędności energii rządu brytyjskiego ("ESOS") oraz zidentyfikowane możliwości efektywności energetycznej.

Emisje ze zużycia energii elektrycznej zmniejszyły się o 13,7% w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.


Emisja gazów cieplarnianych
Ślad węglowy SIG obejmuje wszystkie źródła emisji wymagane zgodnie z przepisami dużych i średnich przedsiębiorstw i grup (rachunki i raporty) z 2008 r., zmienionymi w sierpniu 2013 r., w celu zachowania dokładnych i spójnych danych współczynniki emisji z GHG rządu Zjednoczonego Królestwa.

Ślad węglowy Grupy obejmuje emisje CO2 z zakresu 1, za które bezpośrednio odpowiadają przedsiębiorstwa, oraz emisje CO2 z zakresu 2 wynikające z wytwarzania energii elektrycznej przez stronę trzecią, co powoduje emisje pośrednie. Grupa ujawniła również emisje CO2 z zakresu 3, nad którymi firma ma ograniczoną kontrolę, ponieważ jest to transport lotniczy i kolejowy stron trzecich.

W SIG dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać pełne, dokładne i rzeczywiste dane dotyczące naszej działalności, przy minimalnym poleganiu na szacunkach. SIG odnotował spadek o 3,7% emisji w zakresie 1 i 2 w ostatnim roku sprawozdawczym. Ogólny wpływ firmy na emisje z zakresu 1, 2 i 3 wykazał spadek o 3,7% w ostatnim roku sprawozdawczym.


Konsumpcja wody
Grupa SIG ma dwa zakłady produkcyjne w Southport (Wielka Brytania) i Alizay (Francja), które zużywają niewielką ilość wody w ramach procesu produkcyjnego. Obie instalacje utrzymują praktyki filtrowania wody, recyklingu i ponownego wykorzystania, aby zminimalizować wszelkie straty wody pitnej.

Prawie całe zużycie wody przez Grupę jest zużywane na cele społeczne. Efektywność wodna jest kluczowym elementem specyfikacji dla nowych i odnowionych nieruchomości i obiektów, a my nadal identyfikujemy znaczące możliwości zwiększenia zużycia wody poprzez audyt branżowy i proces sprawdzania rachunków.


Gospodarowanie odpadami
Głównym celem SIG w zakresie gospodarki odpadami jest minimalizacja produkcji odpadów. Głównym źródłem odpadów są opakowania otwierane w terenie. Tam gdzie to możliwe, materiały te są ponownie wykorzystywane lub zwracane dostawcy, a gdy ponowne użycie nie jest możliwe, materiały są segregowane w celu recyklingu.

Nie utylizujemy elektronicznego sprzętu sprawnego technicznie, zostaje on przekazany na rynki wtórne.

(Oferujemy naszym klientom programy odbioru odpadów w przypadku "ciętych" materiałów, w tym płyt gipsowo-kartonowych i produktów gipsowych oraz płyt sufitowych z włókien, a także programy zwrotu opakowań dla palet wielokrotnego użytku i nośników.


System zapewnienia i zarządzania jakością
SIG utrzymuje swoje systemy zarządzania na wysokim poziomie poprzez bieżące przeglądy zarządzania i audyty wewnętrzne.
Tam, gdzie jest to korzystne z handlowego punktu widzenia, systemy zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zewnętrznie certyfikowane zgodnie z normami ISO 9001: 2015, FSC0STD 40-004 i PEFC-ST 2002: 2013. Standardy te są w pełni zintegrowane z naszą codzienną działalnością i zapewniają, że nasze produkty i usługi konsekwentnie spełniają oczekiwania klientów.
O ciągłym zaangażowaniu Grupy w utrzymanie najwyższego możliwego standardu jakości świadczy udane przejście z brytyjskiej ISO 9001: 2008 na akredytację ISO 9001: 2015 w lipcu 2017 r.

SIG w mediach społecznościowych

  ZOBACZ RÓWNIEŻ:
O nas
Proces rekrutacji
Oferty pracy