Współpraca SIG z Państwową Szkołą Muzyczną

Jednym z priorytetów firmy SIG Sp. z o.o. jest angażowanie się w działania na rzecz przyczyniania się do wzrostu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w naszej organizacji. W ramach rozwoju dobrych praktyk podjęliśmy współpracę z Państwową Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Wspierając tym samym młodych ludzi szukających języka biznesu.

Program rozwojowy, obejmujący cykl warsztatów dla nauczycieli i uczniów, oparty został o metodologię Ról zespołowych - Belbina®. Wybór metodologii podyktowany został faktem troski o jak najwyższe standardy oferowanych przez nas produktów i usług, sama metodologia natomiast, pomaga młodym ludziom odkryć ich mocne strony we własnym zachowaniu. To świadomość własnych talentów daje młodym ludziom wymierną przewagę, a w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku edukacyjnym i zawodowym jest to właśnie to, czego potrzebują.

Nasz program został specjalnie zaprojektowany tak, aby kształcić, zachęcać i przygotowywać młodych ludzi na to, co ich czeka na studiach i rynku pracy. Wspierając przy tym nauczycieli w rozwoju kompetencji komunikacyjnych oraz uczniów w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz kompetencji związanych z rozmową rekrutacyjną.

W ramach współpracy w szkole odbywają się cykliczne spotkania, których efektem jest:
• wspólne wypracowanie modelu, narzędzi i zasad komunikacji
• rozwój umiejętności współpracy i komunikacji
• świadome wchodzenie w interakcje i budowanie relacji w codziennym działaniu
• podnoszenie kompetencji Nauczycieli i Uczniów
• wzrost świadomości i efektywności procesu komunikowania się z poszczególnymi członkami zespołu
• wzrost świadomości mocnych stron oraz obszarów do rozwoju

W związku z wyjątkową sytuacją zaistniała potrzeba przygotowania zdalnej formuły warsztatów na temat metod szybkiego i samodzielnego uczenia się oraz planowania zadań w czasie, z której w dowolnej chwili będzie mogła skorzystać młodzież. Uczniowie otrzymali filmy oraz broszury informacyjne związane z tematyką uczenia się oraz planowania zadań. Odbył się także cykl warsztatów online dotyczący planowania zadań w czasie.

Materiały z warsztatów Metody uczenia się
Broszura
Zobacz film "Metody uczenia się"

Materiały z warsztatów Planowanie zadań
Broszura
Zobacz film "Metody planowania zadań"