Współpraca SIG z Państwową Szkołą Muzyczną

Jednym z priorytetów firmy SIG Sp. z o.o. jest angażowanie się w działania na rzecz przyczyniania się do wzrostu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w naszej organizacji. W ramach rozwoju dobrych praktyk podjęliśmy współpracę z Państwową Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Wspierając tym samym młodych ludzi szukających języka biznesu.

Program rozwojowy, obejmuje między innymi cykl warsztatów dla nauczycieli i uczniów, opartych o metodologię Ról zespołowych - Belbina®. Wybór metodologii podyktowany został dbałością o jak najwyższe standardy oferowanych przez nas produktów i usług, natomiast sama metodologia pomaga młodym ludziom odkryć ich mocne strony we własnym zachowaniu. To świadomość własnych talentów daje młodym ludziom wymierną przewagę, adresując ich potrzeby w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku edukacyjnym i zawodowym.

Nasz program został specjalnie zaprojektowany tak, aby kształcić, zachęcać i przygotowywać młodych ludzi do nauki na studiach i rozpoczęcia kariery zawodowej. Wspieramy nauczycieli w rozwoju kompetencji komunikacyjnych oraz uczniów w radzeniu sobie z emocjami. Z uczniami pracujemy również nad kompetencjami, związanymi z rozmową rekrutacyjną.

Do tej pory uczniowie POSM II w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021, mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących m.in:

  • Metod efektywnego uczenia się
  • Zarządzania zadaniami w czasie
  • Metod wyznaczania i monitorowania celów
  • Przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej
  • Radzenia sobie z emocjami trudnymi
  • Komunikacji w relacjach


Dodatkowo, wiedząc jak ważny jest zarówno rozwój uczniów jak i kadry nauczycieli, przygotowaliśmy wystąpienia dla pracowników POSM II z zakresu:

  • Zmian i rozwoju osób w okresie dorastania. Spotkania miały na celu przedstawienie zmian zachodzących u młodzieży oraz ich implikacji praktycznych dla uczenia się oraz zdrowia psychicznego ucznia,
  • Dobrostanu psychicznego w zawodzie nauczyciela oraz sposobów dbania o własne zdrowie psychiczne.

W związku z wyjątkową sytuacją edukacji zdalnej zaistniała potrzeba przygotowania zdalnej formuły warsztatów na temat metod szybkiego i samodzielnego uczenia się oraz planowania zadań w czasie, z której w dowolnej chwili będzie mogła skorzystać młodzież. Uczniowie otrzymali filmy oraz broszury informacyjne związane z tematyką uczenia się oraz planowania zadań. Odbył się także cykl warsztatów online dotyczący planowania zadań w czasie.


Materiały z warsztatów Metody uczenia się
Broszura
Zobacz film "Metody uczenia się"

Materiały z warsztatów Planowanie zadań
Broszura
Zobacz film "Metody planowania zadań"