Chemia budowlana

Filtry

Czas całkowitego utwardzenia

Czas maksymalny początku wiązania

Czas maksymalny schnięcia

Czas maksymalny zużycia

Czas minimalny docisku

Czas minimalny początku wiązania

Czas minimalny schnięcia

Czas otwarty

Czas pełnego utwardzenia

Czas przesychania

Czas utwardzania

Czas wstępnego dojrzewania

Gęstość

Grubość maksymalna warstwy

Grubość minimalna warstwy

Grubość warstwy zbrojącej

Identyfikacja zagrożeń

Ilość na palecie

Ilość w opakowaniu

Ilość w paczce

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym

Klasa absorbcji wody

Klasa elastyczności

Klasa kleju dla siły wiązania

Klasa odporności na szorowanie

Klasa reakcji na ogień

Klasa wodoodporności spoiny

Klasa wytrzymałości

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Klasa wytrzymałości na zginanie

Kod koloru

Kolor

Marka produktu

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Nasiąkliwość

Odczyn pH

Odkształcenie poprzeczne wg EN 12004+A1

Odporność maksymalna temperaturowa

Odporność minimalna temperaturowa

Odporność na szorowanie wg PN-92/C-81517

Odporność na ścieranie

Odporność termiczna WATT91

Okres przechowywania

Paroprzepuszczalność wg PN-EN 1062-1

Pełne obciążenie po upływie

Pojemność

Przyczepność minimalna do betonu

Przyczepność minimalna do styropianu